Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 2. časť, 23 jún 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 2. časť, 23. JÚN 2019 Sumarizácia My vidíme, veľmi jasne, že dizajn Cirkvi bol robený v Nebi PÁNOM a DUCH SVÄTÝ priniesol tento program, agendu BOHA a uložil do Cirkvi a to je úloha DUCHA SVÄTÉHO. My sme videli veľmi jasne, že na letnice, keď prišiel DUCH SVÄTÝ, Cirkev bola …Continue reading

Off 

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 1. časť, 23. JÚN 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 1. časť, 23. JÚN 2019 Sumarizácia Chcem sa pozrieť dnes na úlohu DUCHA SVÄTÉHO, preskúmať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý pre Cirkev a úlohy DUCHA SVÄTÉHO pre vašu kresťansku spásu, špeciálne tohto času, kedy je ohromná návšteva, neskoršia návšteva DUCHA SVÄTÉHO, návšteva SLÁVY PÁNA sa deje V CIRKVI, …Continue reading

Off 

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA?, čo potrebuje vedieť Cirkev KRISTOVA

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA? Reverend Amos sa pýta NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, Dr. Owuora  záležitostiach proroctiev a Prorokov. O proroctvách v Cirkvách.  Reverend Amos: ja viem, že PÁN BOH vás povolal a je to evidentné tým, čo PÁN BOH robí na vašich mítingoch. Moja otázka je: máme prorokov, alebo sú proroctvá v Cirkvách dnes? a keď …Continue reading

Off 

AKO SI ZACHOVÁ CIRKEV POŽEHNANIA, TECHNICKÝ NÁVOD AKO PREŽIŤ, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA

TECHNIKA PREŽITIA PRE KRESŤANOV, OD NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Počujte drahí ľudia, ako máte riadiť svoj život; Dostali ste nebeské požehnanie dnes, ale ako to zachováte?  HĹADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE, tento bod je bod č. 1.:  Matúš 6:32-33  Milujte HOSPODINA, svojho BOHA, celým srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou.  Dajte PÁNOVI, …Continue reading

Off 

VODNÝ KRST A VYTRHNUTIE CIRKVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

VYUČOVANIE O VODNOM KRSTE ÚZKO SPOJENÝM S VYTRHNUTÍM CIRKVI  A NEVYHNUTNÝM PRE CIRKEV KRISTOVU. ( časť z rozsiahleho vyučovania PÁNA ) BOŽÍ NAJMOCNEJŠÚ PROROK DR. OWUOR  Táto časť o ktorej hovorím, je o dôležitosti krstu ( vodného krstu, pozn. ) procese, skrze ktorý Cirkev prechádza, ako pripravuje cestu pre PRÍCHOD PÁNA. A vidíte, že už …Continue reading

Off 

PROROCTVO O UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A EXPLÓZII SLOVA, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 2. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 2. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, ja prichádzam ku vám tohto času, EAT ( východo – Afrického času, pozn. ) a je to samozrejme ohromná radosť a úcta a privilégium prísť ku vám. Je to …Continue reading

Off 

VYJADRENIE PÁNA K OSOČOVANIU JEHO DVOCH PROROKOV, VÍŤAZSTVO PÁNA A PORAZENIE diabla, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DRUHÉ POSOLSTVO ZO DŇA 7. MARCA 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, tohto večera sme mali stretnutie s Arcibiskupmi, Biskupmi a Pastormi a tohto večera som prechádzal skrze nejaké dokumenty, ktoré boli publikované v tejto krajine, ktorú som tak …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJMOCNEJŠEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE VÔBEC NA ZEM, 6. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 6. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ADONAI, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL OLAM, ON so mnou hovoril požehnaní ľudia. Znova, drahí ľudia, PÁN …Continue reading

Off 

KONFERENCIA PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, 31. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE JEHO NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA NA KONFERENCII PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA DŇA 31. DECEMBRA 2018, 1. Časť  JEŽIŠ JE PÁN! MESIÁŠ PRICHÁDZA! ON JE SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ! A ON MILUJE CIRKEV! HALLELUJAH! Poďme sa hneď modliť: OTEC, v mocnom mene JEŽIŠ, VŠETKA AUTORITA A MOC PATRÍ …Continue reading

Off 

ŠPECIÁLNE VYUČOVANIE O OBLAKU BOHA OTCA, ČO TO ZNAMENÁ PRE CIKREV KRISTOVU? BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 16. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám do vašich Cirkví teraz, v tomto veľmi dôležitom čase v histórii Cirkvi a tiež tejto starnúcej planéte Zem, chcem sa s vami zdielať po vašej nedeľnej …Continue reading

Off 
1 2 3 4 15
Top