Home
 

KORONAVÍRUS – ĆO STVORITEĽ HOVORÍ NARODOM ZEME?

NA TVÁRI NAŠEJ ZEME UŽ CHODIA DVAJA PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY, KTORÝCH POSLAL NÁŠ PÁN BOH, OTEC PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ABY PRIPRAVILI CESTU A SVÄTÚ NEVESTU / CIRKEV PRE PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ SI PRÍDE ONEDLHO PRE SVOJU SVÄTÚ CIRKEV.

BOH OTEC ICH POSLAL, ABY NAPRAVILI SPADNUTÝ OLTÁR V BOŽOM DOME CELOGLOBÁLNE, ABY POVOLALI CIRKVI, KAZATEĽOV, VERIACICH A VŠETKÝCH ĽUDÍ NA TVÁRI ZEME KU PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, NASPÄŤ KU POKÁNIU, SVÄTOSTI A SPRAVODLIVOSTI PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BEZ KTOREJ NIKTO NEVSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 

 

🛑  KORONAVÍRUS BOL OZNÁMENÝ NÁRODOM NA TEJTO ZEMI

V PROROCTVE PÁNA BOHA DŇA 1. Decembra 2015:

NIŽŠIE MÔŽETE VIDIEŤ ĎALŠIE PROROCTVÁ PÁNA OHĽADOM KORONAVÍRUSU Z ROKU 2020, KTORÉ ISTE BUDÚ NAPLNENÉ, PRETOŽE ÚSTA PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO SKRZE ÚSTA JEHO DVOCH PROROKOV HOVORIA NEUSTÁLE K TEJTO ZEMI, K CIRKVÁM A NÁRODOM, OBYVATEĽOM TEJTO ZEME, KTORÝCH ON STVORIL: 

 

🛑  Proroctvo o vážnej eskalácii vypuknutia Koronavírusu na celom Svete, 9. Marec 2020:

 

🛑   PROROCTVO PÁNA: PÁN POVEDAL: TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, 10 MAREC 2020

 

🛑  PÁN UKÁZAL 3D MOLEKULÁRNU ŠTRUKTÚRU KORONAVÍRUSU JEHO DVOM HROZNÝM PROROKOM,

12. Marec 2020: 

 

🛑  PROROCTVO: VÍZIA UMIERAJÚCICH ĽUDÍ AKO V HRÔZE KRIČIA, 18. MAREC 2020

 

🛑  PROROCTVO O STUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU: ĽUDIA SA BOJA, ŽE BUDÚ NAINFIKOVANÍ OČAMI, 25. MAREC 2020

 

🛑  PROROCTVO O PREPUKNUTÍ SMRTEĽNÉHO KORONAVÍRUSU, BUDE SA ŠÍRIŤ PRACHOM A VETROM,

1. Apríla 2020:  

 

 🛑   VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI, KORONAVÍRUS – ZNAK PRE TÚTO GENERÁCIU, 2. APRÍL 2020

 

🛑  PROROCTVO O KORONAVÍRUSE MEDZI DEŤMI V ŠKOLE, 11. APRÍL 2020

 

🛑   PROROCTVO O STUPŇOVANÍ SA KORONAVÍRUSU NA VYŠŠIU ÚROVEŇ, 13. APRÍL 2020

 

🛑  PROROCTVO: KAŽDÝ NA SVETE BUDE NAKAZENÝ KORONAVÍRUSOM, 15. APRÍL 2020

 

🛑 PROROCTVO O VYSTUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU, PROROCTVO ZO DŇA 27. APRÍLA 2020

 

🛑    PÁN BOH VŠEMOHÚCI POSLAL JEHO DVOCH PROROKOV, KTORÝCH NÁM ZASĽÚBIL V BIBLII V ZAJVENÍ 11 KAPITOLY, ABY PRIPRAVILI NÁRODY NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, VIEDOL ICH K NÁRODOM NA TEJTO ZEMI, CEZ KONTINENTY A POUKAZOVAL NA HRIECHY V CIRKVÁCH A POVOLÁVAL NÁRODY A VERIACICH NASPÄŤ K POKÁNIU A SVÄTOSTI, PRETOŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA A BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

VZHĽADOM K TOMU, ŽE NÁRODY NEČINILI POKÁNIE A NEPOSLÚCHLI HLAS PÁNA BOHA, ŤAŽKÝ HNEV PÁNA JE NA TVÁRI ZEME A PÁN ZASIAHOL ZEM KLIATBOU.

Viac infomácii si môžete pozrieť v jednej z mnohých časti,

čo NÁŠ PÁN HOVORÍ K NÁRODOM SVETA: 

 

 

 

 


Top