Home
 

KORONAVÍRUS – ČO PÁN BOH, STVORITEĽ HOVORÍ NÁRODOM ZEME?

NA TVÁRI NAŠEJ ZEME UŽ CHODIA DVAJA PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY, KTORÝCH POSLAL NÁŠ PÁN BOH, OTEC PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ABY PRIPRAVILI CESTU A SVÄTÚ NEVESTU / CIRKEV PRE PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ SI PRÍDE ONEDLHO PRE SVOJU SVÄTÚ CIRKEV.

BOH OTEC ICH POSLAL, ABY NAPRAVILI SPADNUTÝ OLTÁR V BOŽOM DOME CELOGLOBÁLNE, ABY POVOLALI CIRKVI, KAZATEĽOV, VERIACICH A VŠETKÝCH ĽUDÍ NA TVÁRI ZEME KU PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, NASPÄŤ KU POKÁNIU, SVÄTOSTI A SPRAVODLIVOSTI PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BEZ KTOREJ NIKTO NEVSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 

🛑  KORONAVÍRUS BOL OZNÁMENÝ NÁRODOM NA TEJTO ZEMI

V PROROCTVE PÁNA BOHA DŇA 1. Decembra 2015:

NIŽŠIE MÔŽETE VIDIEŤ ĎALŠIE PROROCTVÁ PÁNA OHĽADOM KORONAVÍRUSU Z ROKU 2020, KTORÉ ISTE BUDÚ NAPLNENÉ, PRETOŽE ÚSTA PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO SKRZE ÚSTA JEHO DVOCH PROROKOV HOVORIA NEUSTÁLE K TEJTO ZEMI, K CIRKVÁM A NÁRODOM, OBYVATEĽOM TEJTO ZEME, KTORÝCH ON STVORIL: 

🛑  Proroctvo o vážnej eskalácii vypuknutia Koronavírusu na celom Svete, 9. Marec 2020:

 

🛑   PROROCTVO PÁNA: PÁN POVEDAL: TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, 10 MAREC 2020

🛑  PÁN UKÁZAL 3D MOLEKULÁRNU ŠTRUKTÚRU KORONAVÍRUSU JEHO DVOM HROZNÝM PROROKOM,

12. Marec 2020: 

🛑  PROROCTVO: VÍZIA UMIERAJÚCICH ĽUDÍ AKO V HRÔZE KRIČIA, 18. MAREC 2020

🛑  PROROCTVO O STUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU: ĽUDIA SA BOJA, ŽE BUDÚ NAINFIKOVANÍ OČAMI, 25. MAREC 2020

🛑  PROROCTVO O PREPUKNUTÍ SMRTEĽNÉHO KORONAVÍRUSU, BUDE SA ŠÍRIŤ PRACHOM A VETROM,

1. Apríla 2020:  

 🛑   VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI, KORONAVÍRUS – ZNAK PRE TÚTO GENERÁCIU, 2. APRÍL 2020

🛑  PROROCTVO O KORONAVÍRUSE MEDZI DEŤMI V ŠKOLE, 11. APRÍL 2020

 

🛑   PROROCTVO O STUPŇOVANÍ SA KORONAVÍRUSU NA VYŠŠIU ÚROVEŇ, 13. APRÍL 2020

🛑  PROROCTVO: KAŽDÝ NA SVETE BUDE NAKAZENÝ KORONAVÍRUSOM, 15. APRÍL 2020

🛑 PROROCTVO O VYSTUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU, PROROCTVO ZO DŇA 27. APRÍLA 2020

🛑    PÁN BOH VŠEMOHÚCI POSLAL JEHO DVOCH PROROKOV, KTORÝCH NÁM ZASĽÚBIL V BIBLII V ZAJVENÍ 11 KAPITOLY, ABY PRIPRAVILI NÁRODY NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, VIEDOL ICH K NÁRODOM NA TEJTO ZEMI, CEZ KONTINENTY A POUKAZOVAL NA HRIECHY V CIRKVÁCH A POVOLÁVAL NÁRODY A VERIACICH NASPÄŤ K POKÁNIU A SVÄTOSTI, PRETOŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA A BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

VZHĽADOM K TOMU, ŽE NÁRODY NEČINILI POKÁNIE A NEPOSLÚCHLI HLAS PÁNA BOHA, ŤAŽKÝ HNEV PÁNA JE NA TVÁRI ZEME A PÁN ZASIAHOL ZEM KLIATBOU.

Viac infomácii si môžete pozrieť v jednej z mnohých časti,

čo NÁŠ PÁN HOVORÍ K NÁRODOM SVETA: 

Preklady do Sloven. jazyka: 

Snr. Arcibiskup Anna Priatelova
Kontakt: 0948 288 495
Email: repentslovakia@gmail.com
CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI NA SLOVENSKU 


Top