Home
 

MODLITBA SPÁSY

*MODLITBA SPÁSY*

Drahí bratia a sestry, pokiaľ nemáte istotu,

či ste znovuzrodení, ( evanj. Jána 3:3 )

pokiaľ máte pocit, že ste ďaleko od Pána

alebo ste nežili v Svätosti,

vyslovte túto modlitbu nahlas, …

Svätý Bože, prichádzam k Tebe v mene

Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista.

Verím, že Ježiš Kristus je TVOJ SYN,

verím, že na tretí deň vstaz mŕtvych.

Pán JEŽIŠ vyznávam, že som hriešnik

a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov.

Prosím očisti moje hriechy

s TVOJOU drahocennou krvou dnes,

odvraciam sa od mojich hriechov

a prijímam Ťa dnes do môjho srdca,

ako môjho Pána a Spasiteľa.

Prosím, napíš moje meno

do Baránkovej knihy života,

prosím naplň ma Duchom Svätým,

aby mi pomohol žiť

v Svätosti a ustanov Tvoje SLOVO

v mojom srdci, 

pomôž mi prosím sa  pripraviť

na Tvoj slávny príchod, 

V MOCNOM MENE JEŽIŠ JA SOM SA DNES ZNOVUZRODIL, AMEN.

AMEN PHOTO

Teraz, keď ste sa znovuzrodili, je nutné, aby ste sa dali pokrstiť do vody, ako nám to ukázal Pán Ježiš, a hovorí o tom v:

Evanjeliu Jána 3:3 – 5,

Evanjeliu Marka 16:16

Vodný krst je KRST POKÁNIA.


Top