Home
 

Naplnené Proroctvá

PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ O HISTORICKOM, NAHNEVANOM OHNI, PRICHÁDZAJÚCEHO SPÁLIŤ CELÚ OSADU – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, ZO DŇA 27. FEBRUÁRA 2023.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 27. FEBRUÁRA 2023PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ DŇA 16. AUGUSTA 2023,Sumarizácia:

Off 

PROROCTVO PÁNA O ĎALŠEJ VÁŽNEJ NAJNÁKAZLIVEJŠEJ EPIDÉMII NAPLNENÉ, Z 26. JANUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA ZO DŇA 26. FEBRUARA 2020 A 29. JANUÁRA 2020 PRORORCTVO PÁNA NAPLNENÉ MÁJ 2022 PROROCTVO PÁNA: NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZASAHUJÚ ZEM S ĎALŠOU VÁŽNOU NAJNÁKAZLIVEJŠOU EPIDÉMOU PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ:

Off 

PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 11. 1. 2021 NAPLNENÉ DŇA 21. FEBRUÁRA 2022 O ÚZEMNOM SPORE KRAJÍN

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO ZO DŇA 11. JANUÁRA 2021 PROROCTVO PÁNA NAPLNEN´É DŇA 21. FEBRUÁRA 2022

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO PÁNA O ZEMETRASENÍ V AUSTRÁLII, 23. SEPTEMBER 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 23. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, toto sú MIMORIADNE SPRÁVY! PROROCTVO PÁNA, proroctvo ktoré som dal v Januári 2018, a bolo to umiestnené v rovnakom dni na youtube, v januári 2018. A …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ VOJNE, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM, ZO DŇA 2. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 2. Apríla 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, dnes, piatok 2. apríla, rok 2021. Znova, dnes, piatok, piatok, 2. apríl, rok 2021. Veľmi silný deň, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi úžasným spôsobom minulú noc. …Continue reading

Off 

BOH OTEC VYŽADUJE OD VŠETKÝCH NÁRODOV, ABY ČINILI POKÁNIE, PROROCTVO ZO DŇA 11. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 11. Augusta 2020 Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc, znovu, túto minulúnoc, HOSPODIN ZÁSTUPOV hovoril so mnou a hovoril o pokání. Je tu potreba pre národy …Continue reading

Off 

PROROCTVÁ PÁNA O OBROVSKEJ EXPLÓZII Z 12. AUGUSTA 2019 a 4. FEBRUÁRA 2013 NAPLNENÉ!

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, PROROCTVÁ PÁNA Z  DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 5. Augusta 2020  PROROCTVÁ PÁNA ZO DŇA 4. FEBRUÁRA 2013  A 12. AUGUSTA 2019  NAPLNENÉ, si môžete prečítať tu, keď kliknete na odkaz:  PROROCTVO O PRÍCHÁDZAJÚCEJ …Continue reading

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE DO KENE ZO DŇA 14. APRÍLA 2019

NAPLNENÉ SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Naplnené Proroctvo zo dňa 14. apríla 2019 Sumarizácia: SÚD o invázii kobyliek v severnej Keni prišiel.   OSN považuje situáciu za nebezpečnú, pretože požierajú množstvo úrody a hrozí nedostatok …Continue reading

Off 

PROROCTVO ČIASTOČNE NAPLNENÉ z 1. Novembra 2006, DRUHÉ PROROCTVO dňa 31. Augusta 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORodvysielané na www.jesusislordradio.infoProroctvo dňa 31. Augusta 2019, druhé proroctvo – večersumarizácia: Chcem sa s vami zdielať s jednou vecou práve teraz, 1. – PÁN hovoril so mnou ráno a prišiel som k vám a hovoril vám o Slávnom príchode MESIÁŠA, keď MESIÁŠ …Continue reading

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO O SILNOM ZEMETRASENÍ V PERU, PROROCTVO HOSPODINA ZO DŇA 25. OKTÓBRA 2018 26SKRZE JEHO DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., PROROCTVO OZNÁMENÉ DŇA 25. OKTÓBRA 2018 NAPLNENÉ PROROCTVO DŇA 26. MÁJA 2019, sumarizácia:    PROROCTVO ZO DŇA 25. OKTÓBRA 2018:  SILNÉ ZEMETRASENIE PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ HORY ANDY, PROROCTVO ZO DŇA 25. Októbra 2018, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR NAPLNENÉ PROROCTVO DŇA …Continue reading

Off 
1 2 3 11
Top