Home
 

BOH OTEC VYŽADUJE OD VŠETKÝCH NÁRODOV, ABY ČINILI POKÁNIE, PROROCTVO ZO DŇA 11. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 11. Augusta 2020

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc, znovu, túto minulúnoc, HOSPODIN ZÁSTUPOV hovoril so mnou a hovoril o pokání. Je tu potreba pre národy Zeme, aby činili pokánie.

Je to veľmi jasné v tejto hodine, že súd BOHA prechádza na tvári Zeme. Videli ste vyslovený súd proti Bejrútu, Libanone, môžete vidieť prehlásený súd v Koronavíruse, ktorá devastuje Zem, ochromuje vzdeláavanie, ochromuje množstvo funkcií , letecké spoločnosti sa nenavracajú naspäť do ich kapacít, hovoríme o 2024, 2025, ak bude Koronavírus vôbec ukončený.

Množstvo priemyselných závodov prepustilo ich pracovníkov, TAKŽE POTREBA PRE POKáNIE JE OČIVIDNÁ. JE TO VEĽMI ZRETEĽNÉ,. ŽE PÁN HOVORÍ K NÁRODOM, ABY ČINILI POKÁNIE, PRETOŽE KVÔLI HODINE, V KTOREJ SA NACHÁDZAME, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Je to prospešné činiť pokánie. Je to prospešné.

PRETOŽE BIBLIA HOVORÍ, ŽE NIKTO NEVIE DEŇ ANI HODINU. Keď budete nájdení pripravení, potom budete mať večnosť. Budete mať najväčšie dedičstvo, ktoré nemôže byť merateľné v tomto živote. VEČNOSŤ V KRÁĽOVSTVE BOŽOM.

A táto večnosť v Nebi je totálny kontrast s večnosťou v ohni pekla. Takže PÁN hovorí z JEHO LÁSKY , PRIDANEJ MILOSTI A MILOSRDENSTVA, inými slovami je ochotný odpustiť hriechy.

Inými slovami, ON chce, aby sa národy pripravili. ON neche, aby národy ignorovali fakt, že SPASITEĽ SVETA PRICHÁDZA a ľudia idú zha ich normálnymi obchodmi, IGNORUJÚ TÚTO NALIEHAVÚ VÝZVU. IBA JEŽIŠ KRISTUS ZOMREL ZA TENTO SVET PRE ĽUDSTVO. TAKŽE PÁN PRIKAZUJE POKÁNIE, ABY NÁRODY ČINILI POKÁNIE. ABY ICH OBNOVIL, UZDRAVIL.

VYTRHNUTIE CIRKVI sa ešte nestalo. Takže toto je skutočne správny čas povolať národy do pokánie. Cirkev by mala viesť národ, kdekoľvek je nájdená v tom – ktorom národe, mala by im dať správnu radu. Aby porozumeli, že Koronavírus bol prorokovaný že príde, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA! Je to znak toho, čo pricháadza vo veľkom súžení.

Prvých 3, 5 roka súženia a ďalších 3, 5 roka súženia, ktoré sa volá veľké súženie. SAMOTNÝ MESIÁŠ PROROKOVAL O VEĽKOM SÚŽENÍ. Takže istotne sa to stane. Takže toto je množstvo požehnania požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Kedykoľvek PAŃ povoláva národy a ľudí, aby činili pokánie, to je ohromná láska.

Takže PÁN ku mne hovoril HLASOM, ŽE NÁRODY POTREBUJÚ ČINIŤ POKÁNIE. Cirkvi potrebujú činiť pokánie, toto je moment pre pokánie. A PÁN mi tiež ukázal mohé zástupy ľudí, ako som išiel a oni ma nasledovali ako som išiel smerom k bráne Kráľovstva Božieho. Ku vstupu do Neba.

Takže je tu nádej. Keď sa pozriete na Zjavenie 7:9 , PÁN hovorí o mnohých zástupov, ktoré nik nemôže zrátať.

Off 

11.8.2020 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top