Home
 

August, 2020

PROROCTVO O GLOBÁLNOM HISTORICKOM HLADOMORE PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, PROROCTVO ZO DŇA 31. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 31. AUGUSTA 2020Sumarizácia: Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou. Je tu veľký hladomor, ktorý prichádza na Zem, veľký globálny hladomor, ktorý prichádza na Zem, veľký hladomor prichádza na Zem, a Biblia …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚŽENÍ DO TALIANSKA, ZAHŔŇAJÚC DVE DOPRAVNÉ LIETADLÁ, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 24. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 24. AUGUSTA 2020Sumarizácia: Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou tohto dňa, V tento deň so mnou Pán JEHOVA JAHWEH hovoril, v pondelok 24 augusta 2020 a v tejto konverzácii požehnaní ľudia, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MASÍVNOM ZEMETRASENÍ, KTORÉ ZASIAHNE ZEM, PROROCTVO Z 18. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 18. AUGUSTA 2020 – 1. časť Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou. Mocný, mocný BOH Izraela, ON hovoril tohto dňa so mnou, požehnaní ľudia, PÁN hovoril o zemetrasení, ktoré …Continue reading

Off 

BOH OTEC VYŽADUJE OD VŠETKÝCH NÁRODOV, ABY ČINILI POKÁNIE, PROROCTVO ZO DŇA 11. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 11. Augusta 2020 Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc, znovu, túto minulúnoc, HOSPODIN ZÁSTUPOV hovoril so mnou a hovoril o pokání. Je tu potreba pre národy …Continue reading

Off 

ŠTANDARD KRVI JEŽIŠA, ŠTANDARD SVÄTOSTI PRE VSTUP DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NA NEDEĽNEJ BOHOSLUŽBE PÁNA SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 9. Augusta 2020  V CIRKVÁCH SA ZMENILI NIEKTORÉ NORMY KRVI JEŽÍŠA A NORMY SVÄTOSTI: LETNIČNÉ CIRKVI MAJÚ RÔZNE NORMY SVÄTOSTI METODISTICKÉ CIRKVI MÁ ĎALŠI ŠTANDARD …Continue reading

Off 

PROROCTVÁ PÁNA O OBROVSKEJ EXPLÓZII Z 12. AUGUSTA 2019 a 4. FEBRUÁRA 2013 NAPLNENÉ!

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, PROROCTVÁ PÁNA Z  DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 5. Augusta 2020  PROROCTVÁ PÁNA ZO DŇA 4. FEBRUÁRA 2013  A 12. AUGUSTA 2019  NAPLNENÉ, si môžete prečítať tu, keď kliknete na odkaz:  PROROCTVO O PRÍCHÁDZAJÚCEJ …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRIDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ OD BOHA NA JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11., PROROCTVO Z 4. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 4. Augusta 2020  Sumarizácia: Pozehnani ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou. BOH JEHOVAH dnes so mnou hovoril o ohromnom pomazani, o pomazani, ktoré uzdravuje. Neskoršia sláva, ktorá …Continue reading

Off 
Top