Home
 

May, 2022

PROROCTVO PÁNA O ĎALŠEJ VÁŽNEJ NAJNÁKAZLIVEJŠEJ EPIDÉMII NAPLNENÉ, Z 26. JANUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA ZO DŇA 26. FEBRUARA 2020 A 29. JANUÁRA 2020 PRORORCTVO PÁNA NAPLNENÉ MÁJ 2022 PROROCTVO PÁNA: NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZASAHUJÚ ZEM S ĎALŠOU VÁŽNOU NAJNÁKAZLIVEJŠOU EPIDÉMOU PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ:

Off 

PRENASLEDOVANIE A IDENTITA SKUTOČNÝCH NASLEDOVATEĽOV PÁNA JEŽIŠA, 2. časť, 1. – 2. Máj 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.info Na Globálnej BOHOSLUŽBEDňa: 1. – 2. MÁJA 2022Sumarizácia: CHARAKTERISTIKA TÝCH, KTORÍ BUDÚ VZKRESENÍ PRI DRUHOM VZKRESENÍ: 🔸 Oni OPOVRHUJU BOHOM.🔸 Oni OPOVRHUJU A IDU PROTI BOŽEJ AUTORITE.🔸 Oni OPOVRHUJU HLASOM BOHA.🔸 Oni …Continue reading

Off 
Top