Home
 

február, 2018

PROROCTVO O OHROMNEJ, NEBEZPEČNEJ SLUŽBE 2 SVEDKOV PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, NAJMOCENJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 25. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 25. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou pred 2 dňami a na tom rozhovore som pracoval s NÍM. Pred 2 dňami HOSPODIN hovoril so mnou a ten rozhovor vám prinášam dnes večer.    A JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH YAHWEH, v …Continue reading

Off 

ÚZKA CESTA, KTORÁ VEDIE DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

VY STE SNÍLEK, KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE BUDETE SPASENÍ A VSTÚPITE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA KEĎ VERÍTE V PÁNA JEŽIŠA KRISTA! …IBA TOTO,… ❗ON hovorí NIE ❗ Tu je práca, ON hovorí o práci! Na ceste do Neba sa budete zúčastňovať sebazapieraní určitých vecí, V Matúšovi 7:13-18  13Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 22. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 22. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc milovaní ľudia a PÁN hovoril o stretnutí, ktoré prichádza do Mozambiku. A vidím ohromné uzdravenia, PÁN ma priviedol na stretnutie, …vidím nohu, ľavú nohu, ohnutú a oslabenú, možno obidve, ale ľavá …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 21. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a ON hovoril so mnou o Slávnom príchode MESIÁŠA a rozhovor bol centralizovaný veľmi pre potrebu Cirkví, aby sa pripravili, aby si boli istí a využili prítomnosť …Continue reading

Off 

PROROCTVO O KONFLIKTE SO ŠELMOU PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, 2. ČASŤ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 19. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 19. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci a túto minulú noc ON predstavil šelmu, šelmu zo Zjavenia Jána, bola po mojej ľavej strane. A požiadal ma, aby som sa pozrel a videl. Takže som videl šelmu zo zjavenia, šelmu, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, 17. FEBRUÁR 2018, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 17. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  PÁN JEHOVAH Hovoril so mnou, dnes ráno okolo 10 hodine, PÁN ma zobral do Mozambiku, na veľké stretnutie v Mozambiku a ja som videl prípravy, ako pripravujú štadión a celé miesto pre konferenciu v Mozambiku. A dnes ma vzal …Continue reading

Off 

ZJAVENIE HOSPODINA, DVAJA SVEDKOVIA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.

HISTORICKÉ ZÁMERNÉ ZJAVENIE PÁNA A POVOLANIE K PREBUDENIU VERIACICH! Keď si pozriete nižšie pripojené fotografie, vidíte dve tváre. Jednu osobu s mikrofónom v ľavej ruke a druhú s mikrofónom v Pravej ruke. Na druhej fotke vidíme jednu postavu obrátenú jedným smerom a druhú postavenú iným smerom. Takže sa budeme zaoberať dvoma postavami v jednom zábere. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O UDALOSTI PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 14. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH ORI, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH BARAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN – NÁŠ VEĽKÝ ŠTÍT, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH SABHAOT, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, EL GIBBOR, EL OHEINU, JEHOVAH …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HISTORICKOM ZEMETRASENÍ DO NIGÉRIE, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 13. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 13. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, HOSPODIN JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH AMELECH – OHROMNÝ KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI, JEHOVAH HASHOPHET – VEČNÝ SUDCA, ON JE SUDCA, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ROPHE, JEHOVAH ELOHEKA, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO ROZVINUTEJ KRAJINY BIELYCH ĽUDÍ, 10. FEBRUÁR 2018, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Off 
1 2
Top