Home
 

Author Archive

Meredith Keltner z Pensylvánie, USA, zázračne uzdravená z kómy a ťažkých zranení, ohrozujúcich život

12. Júna 2020 Meredith Keltner bola v ťažkom stave a v kóme nalezená na pokraji cesty na odľahlom mieste v lese v kraji pri meste York v Pensylvánii v USA a odvezená a prijatá následne do nemocnice, na Jednotku intenzívnej starostlivosti. Matka Keltnerová povedala polícii, že jej dcéra a Rodriguez boli noc predtým ubytovaní v …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 3. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH, 3. časť: To je vytrhnutá cirkev. Zabudnite na tých členov z predošlej Cirkvi, ktorí budú čeliť veľkému súženiu. Tak teraz sa zobuď cirkev, aby si tvrdšie pracovala, toto je čas žatvy, žatva je veľmi veľká a iste, že vidíme mnoho žatvy. Poďme sa pozrieť na ďalšie zjavenie. Kniha Ján 5: 24-2824 Ameň, ameň …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 2. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH, 2. ČASŤ Filmy, ktoré pošpiňujú meno Pánovo to je rebélia, vyučovanie evanjeliaprosperity bez posvätenia, ktoré sedí uprostred srdca Kristovho. Posvätenie, ktoré je vlastne svadobné rúcho, ktoré sme práve videli. Toto je tá rebélia, o ktorej hovorí a hovorí, že muž bezzákonnosti nebude zjavený dokiaľ sa táto rebélia nestane. Hallelujah. A pokračuje a hovorí 2 Tesal.2: …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 1. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH Časť 1: Chválime Pána. Dňa 26.novembra v roku 2006, Pán Náš Boh, Náš Otec, jeden jediný, ktorý vie kedy vytrhnutie, svadba Baránkova Božia, svadba Ježiša Krista – Mesiáša, sa stane. Toho dňa sa Pán rozprával so mnou, dňa 26.novembra2006, toho dňa On sa prišiel so mnou rozprávať znovu o vytrhnutí cirkvi a čo On …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM, NEUNESITEĽNOM SÚDE BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, ZO DŇA 11. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 11. Februára 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, STVORITEĽ NEBE A ZEME, ON hovoril so mnou minulú noc o národe Keňa. Ja som predtým hovoril …Continue reading

Off 

ZMENILO BIBLCKÉ PÍSMO VÁŠ ŽIVOT?, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 2. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 2. Ferbuára 2021Sumarizácia : Zmenilo Biblické Písmo, Slovo Váš život ? Ján 5:39 Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia …Continue reading

Off 

WINNY BETT – PÁN STVORIL NOVÚ MATERNICU, ZÁZRAK ZÁZRAKOV STVORENIA – PO HYSTEREKTÓMII MA DIEŤA!

Potom máme tento veľmi vzácny prípad Winny Bett, ktorá dostala novú maternicu. Toto je popredný chirurg vtejto nemocnici 6 úrovne. Americký lekár. On je ten, ktorý so svojím tímom špecialistov odstránili jejmaternicu a potom tu je lekársky záznam, ktorý nám dala. Úžasné. A potom tu je míting v Sotiku. Toto je87 štadiónov. A ona to …Continue reading

Off 

VIANOCE – AKO SA BOH POZERÁ NA VIANOCE? – VIANOČNÉ VYUČOVANIE o Pastieroch / Pastoroch, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, zo dňa 24. 12. 2015

Vianočné vyučovanie BOŽÍ POSOL, NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR Sumarizácia: V knihe evanjelia Lukáša v 2. kapitole: 1A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. 2(Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou). 3A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. 4A tak odišiel aj …Continue reading

Off 

CENTRÁLNE ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V CIRKVI, 1. časť, 30. JÚN 2019

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO POKRAČOVANIE VYUČOVANIA O ÚLOHÁCH DUCHA SVÄTÉHO 30. JÚN 2019, 1. časť 2019  Požehnaní ľudia, minulú nedeľu sme mali rozhovor o úlohách DUCHA SVÄTÉHO v tejto hodine v Cirkvi, úlohách DUCHA SVÄTÉHO v kresťanskej spáse a dnes máte rovnaký rozhovor v rádiu, takže som si pomyslel, že by som mal prísť znova do …Continue reading

Off 

OBLAK BOHA OTCA – ŠPECIÁLNE SLOVO OD BOŽIEHO TRÓNU

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 17. Januára 2020 Sumarizácia: Návšteva SAMOTNÉHO BOHA OTCA V JEHO OBLAKU SLÁVY – FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ BOHA OTCA, – to je konečná, hlavná návšteva, Keď BOH OTEC, JEHOVAH …Continue reading

Off 
1 2 3 88
Top