Home
 

Author Archive

🚩 PROROCKÉ VAROVANIE – 13. JÚN 2024, NAŽIVO Z JERUZALEMA 🚩 PROROCTVO O OHROMNOM DAŽDI DUCHA SVÄTÉHO PRICHÁDZAJÚCEHO DO IZRAELA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 13. JÚNA 2024 

Off 

PROROCTVO O NÁVŠTEVE OTVORENÉHO NEBA A HRÔZOSTRAŠNÉHO OBLAKU BOHAZOSTUPUJÚCEHO NA CHRÁMOVÚ HORU V JERUZALEME, ZO DŇA 4. JÚNA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 4. JÚNA 2024PROROCTVO O NÁVŠTEVE OTVORENÉHO NEBA A HRÔZOSTRAŠNÉHO OBLAKU BOHA ZOSTUPUJÚCEHO NA CHRÁMOVÚ HORU V JERUZALEME, ZO DŇA 4. JÚNA 2024      

Off 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!, Posolstvo PÁNA zo dňa 14. Apríla 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 14. APRÍLA 2024Sumarizácia: ⚠️ŠPECIÁLNE OZNÁMENIE ⚠️14. apríl 2024:SPRÁVA Z VENEZUELY:PÁN BOH VŠEMOHÚCI HOVORIL S JEHO SLUŽOBNÍKMI, DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI NAJOSLÁVNEJŠÍMI PROROKMI BOHA, OHROMNÝMI PROROKMI IZRAELA, PROROKMI HORY KARMEL, …Continue reading

Off 

PREZIDENT VENEZUELY H.E. NICOLAS MADURO VEREJNE OZNÁMIL, ŽE DO VENEZUELY PRICHÁDZAJÚ NAJMOCNEJŠÍ NAJOSLAVENEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA YAHWEH

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE vysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 7. Marca 2024 MIMORIADNE SPRÁVY:PREZIDENT VENEZUELY H.E. NICOLAS MADURO VEREJNE OZNÁMIL, ŽE DO VENEZUELY PRICHÁDZAJÚ NAJMOCNEJŠÍ, NAJOSLAVENEJŠÍ PROROCI BOHA YAHWEH A POVERIL GUVERNÁTORA CARACASU H.E. NAHUM FERNÁNDEZA, …Continue reading

Off 

SÚD BOHA OTCA PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ CIRKVI GLOBÁLNE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. a 22. FEBRUÁRA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 21. a 22. februára 2024 1Peter 4:17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?! PÁN …Continue reading

Off 

SÚD BOHA PRICHÁDZA DO INDIE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 15. JANUÁRA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 15. január 2024

Off 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOŽIEHO OBLAKU NA VRCHOLE HORY a DÔVODY NA OSLAVU VIANOC V ROKU 2023 | PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 24. December 2023. Sumarizácia: NUŽ, POŽEHNANÍ ĽUDIA, PÁN BOH JEHOVAH KU MNE HOVORIL VEĽMI, VEĽMI ŠPECIÁLNYM SPÔSOBOM; VEĽMI, VEĽMI MIMORIADNYM SPÔSOBOM. A V TOMTO ROZHOVORE MA PÁN, …Continue reading

Off 

Charakteristika kresťanov, ktorí NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ.

CHARAKTERISTIKA KRESŤANOV, KTORÍ NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ: 🖊️NEVEDIA UDRŽAŤ SVOJ JAZYK.🖊️SÚ PLNÍ SŤAŽNOSTÍ A BEDÁKANIA.🖊️ NEBOJA SA BOHA, PRETO NEDODRŽIAVAJÚ JEHO ZÁKONY, POKYNY A INŠTRUKCIE.🖊️V SPÁSE MAJÚ VEĽA PROBLÉMOV🖊️NEMAJÚ RÁDI ZODPOVEDNOSŤ V CIRKVI.🖊️NEODPÚŠŤAJÚ .🖊️ODCHÁDZAJÚ Z CIRKVI KEĎ ČELIA NEJAKÝM VÝZVAM.🖊️MODLIA SA PROTI SVOJIM NEPRIATEĽOM.🖊️IGNORUJÚ TELEFONÁTY OD SVOJICH CIRKEVNÝCH LÍDROV.🖊️NEODPOVEDAJÚ IM NA SPRÁVY.🖊️NEPODPORUJÚ MISIU PÁNA V …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O HOSPODÁRSKEJ KRÍZE V KENI, POVODNIACH A MODLITBA NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA ZA VLÁDCOV V KENI, DŇA 13. NOVEMBER 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 13. NOVEMBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi rozsiahlo, minulú noc. Veľmi, veľmi rozsiahly rozhovor.1. Veľmi veľmi vážna ekonomická kríza prichádza do Kene, …Continue reading

Off 

AKÉ HRIECHY A PRESTÚPENIA PRICHÁDZA BOH SÚDIŤ?

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 5./6. NOVEMBRA 2023 ✅ STE SI VEDOMÍ, ŽE JEŽIŠ, KTORÉHO MILUJETE, JE SUDCOM? ✅PRÍDE ČAS, KEĎ PÁN BUDE SÚDIŤ KAŽDÝ JEDEN SKUTOK. ✅KAŽDÝ SKUTOK BUDE SÚDENÝ, AJ …Continue reading

Off 
1 2 3 101
Top