Home
 

Author Archive

SÚD BOHA PRICHÁDZA DO INDIE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 15. JANUÁRA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 15. január 2024

Off 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOŽIEHO OBLAKU NA VRCHOLE HORY a DÔVODY NA OSLAVU VIANOC V ROKU 2023 | PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 24. December 2023. Sumarizácia: NUŽ, POŽEHNANÍ ĽUDIA, PÁN BOH JEHOVAH KU MNE HOVORIL VEĽMI, VEĽMI ŠPECIÁLNYM SPÔSOBOM; VEĽMI, VEĽMI MIMORIADNYM SPÔSOBOM. A V TOMTO ROZHOVORE MA PÁN, …Continue reading

Off 

Charakteristika kresťanov, ktorí NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ.

CHARAKTERISTIKA KRESŤANOV, KTORÍ NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ: 🖊️NEVEDIA UDRŽAŤ SVOJ JAZYK.🖊️SÚ PLNÍ SŤAŽNOSTÍ A BEDÁKANIA.🖊️ NEBOJA SA BOHA, PRETO NEDODRŽIAVAJÚ JEHO ZÁKONY, POKYNY A INŠTRUKCIE.🖊️V SPÁSE MAJÚ VEĽA PROBLÉMOV🖊️NEMAJÚ RÁDI ZODPOVEDNOSŤ V CIRKVI.🖊️NEODPÚŠŤAJÚ .🖊️ODCHÁDZAJÚ Z CIRKVI KEĎ ČELIA NEJAKÝM VÝZVAM.🖊️MODLIA SA PROTI SVOJIM NEPRIATEĽOM.🖊️IGNORUJÚ TELEFONÁTY OD SVOJICH CIRKEVNÝCH LÍDROV.🖊️NEODPOVEDAJÚ IM NA SPRÁVY.🖊️NEPODPORUJÚ MISIU PÁNA V …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O HOSPODÁRSKEJ KRÍZE V KENI, POVODNIACH A MODLITBA NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA ZA VLÁDCOV V KENI, DŇA 13. NOVEMBER 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 13. NOVEMBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi rozsiahlo, minulú noc. Veľmi, veľmi rozsiahly rozhovor.1. Veľmi veľmi vážna ekonomická kríza prichádza do Kene, …Continue reading

Off 

AKÉ HRIECHY A PRESTÚPENIA PRICHÁDZA BOH SÚDIŤ?

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 5./6. NOVEMBRA 2023 ✅ STE SI VEDOMÍ, ŽE JEŽIŠ, KTORÉHO MILUJETE, JE SUDCOM? ✅PRÍDE ČAS, KEĎ PÁN BUDE SÚDIŤ KAŽDÝ JEDEN SKUTOK. ✅KAŽDÝ SKUTOK BUDE SÚDENÝ, AJ …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE, ZO DŇA 1. NOVEMBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 1. NOVEMBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno a vidím súd. Vidím súd PÁNA. PÁN mi ukázal tŕne. Ukázal mi tŕne, Vidím súd. …Continue reading

Off 

PRICHÁDZA SÚD BOHA, ČIŇTE POKÁNIE!, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 25. OKTÓBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 25. OKTÓBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno a vidím súd – vidím SÚD BOHA. Hospodin mi ukázal tŕne. ON mi ukázal …Continue reading

Off 

SERIÓZNA VOJNA PRICHÁDZA DO AFRIKY, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 12. SEPTEMBRA 2023.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV BIBLIE,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR CIRKVI POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 12. Septembra 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN dnes so mnou hovoril, v tomto kritickom čase, kedy sa chystáme ukončiť druhú fázu prebudenia v Brazílii, PÁN BOH hovoril so mnou, požehnaní ľudia …Continue reading

Off 

NAJTVRDŠÍ SÚD PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO PRICHÁDZA DO KENE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. AUGUSTA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 21. AUGUSTA 2023Sumarizácia: PÁN HOVORIL SO MNOU, veľmi, veľmi seriózne, o súde BOHA, ktorý prichádza do Kene. Znova, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou o súde BOHA VŠEMOHÚCEHO, ktorý prichádza do Kene, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ O HISTORICKOM, NAHNEVANOM OHNI, PRICHÁDZAJÚCEHO SPÁLIŤ CELÚ OSADU – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, ZO DŇA 27. FEBRUÁRA 2023.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 27. FEBRUÁRA 2023PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ DŇA 16. AUGUSTA 2023,Sumarizácia:

Off 
1 2 3 100
Top