Home
 

Author Archive

PRENASLEDOVANIE A IDENTITA SKUTOČNÝCH NASLEDOVATEĽOV PÁNA JEŽIŠA, 2. časť, 1. – 2. Máj 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.info Na Globálnej BOHOSLUŽBEDňa: 1. – 2. MÁJA 2022Sumarizácia: CHARAKTERISTIKA TÝCH, KTORÍ BUDÚ VZKRESENÍ PRI DRUHOM VZKRESENÍ: 🔸 Oni OPOVRHUJU BOHOM.🔸 Oni OPOVRHUJU A IDU PROTI BOŽEJ AUTORITE.🔸 Oni OPOVRHUJU HLASOM BOHA.🔸 Oni …Continue reading

Off 

POSOLSTVO O PEKLE ZJAVENÉ BOHOM TEJTO GENERÁCII

TOTO JE POSOLSTVO ZJAVENÉ BOHOM TEJTO GENERÁCII. FAKTY O PEKLE. Mesto, kde je len vchod bez východu Mesto, kde nie je čas ukončenia Mesto, kde sa aktivita vo dne aj v noci NIKDY nezastaví Mesto, kde sa nič nemení Mesto, ktoré nikdy nezmení svoju ústavu Mesto bez kvapky vody Mesto bez úcty a rešpektu k …Continue reading

Off 

NOVÉ OCHORENIE PRICHÁDZA NA ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 1. MARCA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA ZO DŇA 1. MARCA 2022 Proroctvo, ktoré PÁN práve hovoril, Ja vidím ochorenie, strašné ochorenie prichádza na Zem, ďalšie ochorenie, ale toto ochorenie je prenášané sexuálne. Toto nové ochorenie, ktoré prichádza …Continue reading

Off 

MENÁ PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO

MENÁ PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA A ZEME,preložené z Anglick. prekladu Biblie

Off 

PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 11. 1. 2021 NAPLNENÉ DŇA 21. FEBRUÁRA 2022 O ÚZEMNOM SPORE KRAJÍN

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO ZO DŇA 11. JANUÁRA 2021 PROROCTVO PÁNA NAPLNEN´É DŇA 21. FEBRUÁRA 2022

Off 

PROROCTVO PÁNA O prichádzajúcom SÚDE PÁNA do Kene, zo dňa 19. Februára 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 19. Februára 2022Sumarizácia: PÁN mi ukazuje už dva dni útoky psov na ľudí. Ako ich naháňajú, napádajú a hryzú. Sú to démonické psy, stoja na zadných nohách a ich predné nohy sú …Continue reading

Off 

POSOLSTVO PÁNA – NAJNOVŠÍ ‘STEALTH’ OMICRON BA.2 – VARIANT KORONAVÍRUSU, ZO DŇA 19. FEBRUÁRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 19. Februára 2022Sumarizácia: ZHRNUTIE NAJDÔLEŽITEJŠIEHO POSOLSTVA 18.02.2022 – 19.02. 2022 PIATKOVEJ CELONOČNEJ BOHOSLUŽBY PÁNA OD NAJMOCNEJŠÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, KTORÍ 1. DECEMBRA 2015 SÚDILI A ZASIAHLI ZEM S KORONAVÍRUSOM. 🔴 NAJNOVŠÍ – …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O POKRAČUJÚCICH UZDRAVENIACH, ZO DŇA 20. JANUÁRA 2022.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 20. Januára 2022Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou a PÁN, JA som videl JEHO RUKU, ako odrezal zväzok listov zo STROMU ŽIVOTA, odrezal veliký chumáč a dal do mojej ruky. Takže …Continue reading

Off 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 12. Januára 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 12. Januára 2022Sumarizácia: Prajem našim hosťom nádherný let, väčšina z nich stále odchádza, veľmi, veľmi mocný čas. Hostia PÁNA prišli približne v počte viac ako 600, a odchádzajú, niektorí odchádzaju dnes v …Continue reading

Off 

NÁSLEDKY ZLYHANIA POSLÚCHAŤ SLOVÁ PÁNA SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 11. Januára 2022Sumarizácia: Hneď od začiatku PÁN vyjadril večný konflikt medzi DEŤMI BOŽÍMI a deťmi temnoty.PÁN sľubuje, že príde vykúpiť, ale potom dochádza ku konfliktu. PÁN prináša SVOJ PROGRAM, ale nepriateľ prináša …Continue reading

Off 
1 2 3 96
Top