Home
 

PRICHÁDZA SÚD BOHA, ČIŇTE POKÁNIE!, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 25. OKTÓBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉ
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 25. OKTÓBRA 2023


Sumarizácia:


Požehnaní ľudia,

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno

a vidím súd – vidím SÚD BOHA.

Hospodin mi ukázal tŕne. ON mi ukázal tŕne. Vidím súd. ON mi ukázal tŕnie.

ON mi ukázal konár, konár stromu, ktorý ON ZLOŽIL.

A veľa tŕňov, ostrých tŕňov, potom vidím krv, krvavé škvrny.

A preto je potrebné POKÁNIE!
JE POTREBNÉ POKÁNIE!
Znova, mi PÁN mi ukázal súd PÁNA.

Ďakujem.


Off 

25.10.2023 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top