Home
 

POKÁNIE za SLOVENSKO a EURÓPU

…a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

2. KRONÍK 7:14

  1. Národné stretnutie POKÁNIA ZA SLOVENSKO 6.- 8.11.2015

  2. Národné stretnutie POKÁNIA ZA SLOVENSKO 11.- 13.12.2015

  3. Národné stretnutie POKÁNIA ZA SLOVENSKO  18. – 20. 3. 2016

 spojené s vodným krstom…

 

Kontakt –  

Pastor Zboru –  0948 288 495    

email – repentslovakia@gmail.com

 If my people, who are called by My name, shall humble themselves, pray, seek, crave and require of necessity My face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sin, and heal their land.

 2 Chronicles 7:14 (Amplified Bible)


Top