Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

AKÉ HRIECHY A PRESTÚPENIA PRICHÁDZA BOH SÚDIŤ?

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 5./6. NOVEMBRA 2023 ✅ STE SI VEDOMÍ, ŽE JEŽIŠ, KTORÉHO MILUJETE, JE SUDCOM? ✅PRÍDE ČAS, KEĎ PÁN BUDE SÚDIŤ KAŽDÝ JEDEN SKUTOK. ✅KAŽDÝ SKUTOK BUDE SÚDENÝ, AJ …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE, ZO DŇA 1. NOVEMBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 1. NOVEMBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno a vidím súd. Vidím súd PÁNA. PÁN mi ukázal tŕne. Ukázal mi tŕne, Vidím súd. …Continue reading

Off 

NAJTVRDŠÍ SÚD PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO PRICHÁDZA DO KENE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. AUGUSTA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 21. AUGUSTA 2023Sumarizácia: PÁN HOVORIL SO MNOU, veľmi, veľmi seriózne, o súde BOHA, ktorý prichádza do Kene. Znova, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou o súde BOHA VŠEMOHÚCEHO, ktorý prichádza do Kene, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA A VÍZIA PÁNA, KTORÝ PÍŠE MENO “ELOHIM” V HEBREJČINE, ZO DŇA 30. JÚNA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 30. JÚN 2023Sumarizácia: 💎ASI PRED 5 DŇAMI MI PÁN UKÁZAL MŔTVU OSOBU, PRAVDEPODOBNE 13-14 ROČNÉHO ČLOVEKA, A K MŔTVEMU SOM SA PRIBLÍŽIL OD NÔH, LEŽALA TAM A BOLO TAM VEĽA NÁREKU A …Continue reading

Off 

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA PRIJATÍ, UZNANÍ A VYVÝŠENÍ V SENÁTE V BRAZÍLII, HALLELUJAH!!

NAJMOCNEJŠI PROROCI PÁNA PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA NOVÉHO ZRODENIA ŠTÁTU IZRAELA LEGISLATÍVNA KOMORA FEDERÁLNEJ OBLASTI V BRAZÍLIIDňa: 15. Máj 2023Sumarizácia:

Off 

VYTRHNUTIE CIRKVI A DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA – ROZDIEL, 27. APRÍL 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 27. Apríl 2023Sumarizácia: ROZDIELY MEDZI VYTRHNUTÍM CIRKVI A DRUHÝM PRÍCHODOM KRISTA:

Off 

PROROCTVO PÁNA O NUKLEÁRNEJ VOJNE MEDZI IZRAELOM A IRÁNOM, KTORÁ SA CHYSTÁ STAŤ, ZO DŇA 2. MARCA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 2 Marec 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril znova, je tu proroctvo o vojne, ktorá prichádza do Iránu, ktoré som dával od roku 2005, okolo 27. Septembra 2005 až doteraz. Toto proroctvo …Continue reading

Off 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa: 27. FEBRUÁRA 2023 Sumarizácia: 🚨 ĽUDIA BEHAJÚ. PRED OHŇOM SA NEDÁ UTIECŤ 🔥. POHYBUJE SA VEĽMI RÝCHLO. 🚨 OBROVSKÝ OHEŇ, KTORÝ SPALÍ CELÚ OSADU, KDE SA ĽUDIA ZDRŽUJÚ, CELÁ OSADA JE VYPÁLENÁ, ZAPAĽUJE SA A OHEŇ MÁ ROZHNEVANÉ PLAMENE, MA TAM MA PÁN DAL. 🚨BEHALI SME, ALE NEDOSTALI SME SA K VÝCHODU.NEMALI SME KAM BEHAŤ. NEBEZPEČENSTVO BOLO, ŽE POŽIAR PRIŠIEL RÝCHLO A ZATVORIL NÁS TAM. TAK ĽUDIA UTEKALI. VIDÍM DETI, KTORÉ BOLI UPÁLENÉ. VEĽA DETÍ SA UPÁLILO. VYPÁLENÉ DOMOVY, MNOŽSTVO OBYDLÍ. VYPÁLENÉ ĽUDSKÉ OBYDLIA. OHEŇ, NAHNEVANÝ OHEŇ. HRUBÝ OHEŇ. NAHNEVANÉ PLAMENE. VLNY PLAMEŇOV. A PLAMENE SA POHYBOVALI TAK RÝCHLO. Skúšali sme bežať, aby sme sa dostali k východu, nepodarilo sa nám to. Ó, TO JE NEUVERITEĽNÉ. 🚨 BUDE VYPAĽOVAŤ CELÚ ŠTVRŤ, CELÉ OSÍDLENIE. MASÍVNY OHEŇ, RÝCHLO BÚRIACIM HNEVOM. VEĽA ĽUDÍ BUDE UPAĽOVAŤ A NEBUDE ÚNIKU, 🚨PÁN POVOLÁVA KU POKÁNIU

Off 

POSOLSTVO PÁNA TÝKAJÚCE SA NAPLNENIA MASÍVNEHO ZEMETRASENIA V TURECKU A SÝRII, zo dňa 7. Februára 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 7. FEBRUÁRA 2023Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, teraz môžete vidieť Prorocké zrýchlovanie, pretože keď som dal to proroctvo, DVAJA PROROCI BOHA vykročili dopredu 3. Decembra 2022 a dali sme toto PROROCTVO o masívnom …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA, ZO DŇA 14. JANUÁRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 14. JANUÁR 2023Sumarizácia: PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA, ZO DŇA 14. JANUÁRA 2023

Off 
1 2 3 22
Top