Home
 

ÚVOD

 

YOUTUBE
latest-free-vector-twitter-icon-231403-download-vector-twitter-icon-231403-inspiration
FB LOGO

NOVÝ YOUTUBE KANÁL:

NOVÝ YOUTUBE KANÁL!
 

 

JEŽIŠ PRICHÁDZA is on Mixlr

vytrhnutie cirkvi, cas os

KRESŤANIA, KTORÍ SÚ STÁLE V TELE NEBUDÚ MÔCŤ VSTÚPIŤ DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA:

  1. 1 Korinťanom 15:50-56 

  2. Galaťanom 5: 16-25


JE ČAS SA PRIPRAVOVAŤ ÍSŤ DOMOV! HALLELUJAH!!! 

ČIŇTE POKÁNIE VŠETKY NÁRODY ZEME! 

 BOHOM ZASĽÚBENÝ ELIÁŠ JE UŽ TU

ABY OPRAVIL SPADNUTÝ, POŠPINENÝ OLTÁR PÁNA: 

PRIPRAVTE SA, PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ ISTOTNE PRICHÁDZA!!! JEHO POSLI OHLASUJÚ PRICHÁDZAJÚCU POLNOČNÚ HODINU, Matúš 25:6

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku

                             ***

Nakuru_oblak Boha

Naruku_Husty oblak Boha2

Oblak Boha_nad stanom

Zdvojenie_Nakuru (2)

PISMO BOHA_NAKURU

DVE SLNKA_NAKURU

OHEN ELIASA_NAKURU

Oblak Boha_Nakuru

DVAJAPROROCIPANA NOVE

BOH ZJAVIL JEHO NAJVÄČŠIEHO  PROROKA ELIÁŠA NÁRODOM: 

 

 

KTO MÁ UŠI, NECH POČUJE VARUJÚCE SLOVÁ HOSPODINA KU KRESŤANOM, KTORÍ NECHCÚ ZMEŠKAŤ KRISTA:

 NÁVŠTEVA BOHA AKO BOLO PROROKOVANÉ OPAKOVANE PRIŠLA NA STRETNUTIE HOSPODINA DO PERU, LIMA :

 

 

 

Drahí veriaci v PÁNA JEŽIŠA KRISTA, SPASITEĽA ĽUDSTVA,

keď túžite vstúpiť do Nebeského Kráľovstva, 
potrebujeme činiť pokánie z modlárstva, z katolicizmu, HLAS PÁNA BOHA NÁS TU SERIÓZNE VARUJE: ...  a BOH TÚŽI, aby BOŽÍ ĽUD činil pokánie a mohol byť pripravený na príchod PÁNA, MESIÁŠ PRICHÁDZA, prijmite PÁNA JEŽIŠA - V RUBRIKE MODLITBA SPÁSY 

 

PLAKAL SOM ZA CIRKEV, PRETOŽE ĽUDIA, KTORÍ VSTÚPILI,

BOLO ICH VEĽMI MÁLO!!!...

  

OBROVSKÁ MOC BOHA ZOSTÚPILA NA NAIROBI, KDE VIEDOL JEHO POSLA, NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA PODĽA ZASĽÚBENIA V BIBLII:

 

 

 HISTORICKÉ VEĽKOLEPÉ MEGA STRETNUTIE HOSPODINOVO V NAIROBI
O KTOROM PÁN VOPRED HOVORIL A PROROKOVAL SA ISTEŽE NAPLNILO:

JOEL 2: 30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu

 

 

ELIÁŠ, ZASĽÚBENÝ PROROK BOHA YAHWEH JE UŽ TU!: 

 

 

DEŇ PRÍCHODU MESIÁŠA, JEŽIŠA KRISTA PRICHÁDZA!

 

 
 

TÚŽITE VSTÚPIŤ DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA?

POTOM VEĽMI DOBRE POČÚVAJTE, ČO HOVORÍ BOŽÍ POSOL: 

Drahí ľudia, ( video pod článkom )
videl som výzor tých, ktorí zmeškali vytrhnutie Cirkvi,
to je druhá časť vízie, dovoľte mi to oznámiť tiež, videl som tých, ktorí to nezvládli, ja som ich videl pred vytrhnutím.
Ja som ich videl ako veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa pokúšali, aby to zvládli, ale oni to nemohli zvládnuť. Oni sa usilovali, ale to nedokázali.
NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR

Nezáleží na tom, ako ťažko sa pokúšali vstúpiť, oni nedokázali vstúpiť! Aké strašné pre tých, ktorí milujú PÁNA, čo mohlo byť príčinou, kde mohol byť problém?
Lukáš 13:24 Snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť.
VSTUP DO TESNEJ BRÁNY VYTRHNUTIA CIRKVI JE OSOBNÝ!, nieje to vstup celej skupiny, je to o osobnej príprave. Otec sa nemôže pripraviť za svoje dieťa, ako ani manžel za svoju manželku...
Je to osobné rozhodnutie pripravovať sa, oddeliť sa, kráčať s BOHOM. Pokoriť sa, poslúchať Božie zákony a Božieho Posla, žiť v pokání a pracovať pre BOŽÍ DOM, aby boli schopní vojsť cez úzku úžinu a vojsť skrze dvere vytrhnutia.
CESTA JE EXTRÉMNE ÚZKA!
PAMÄTAJTE NA TO, ŽE TEN DEŇ SA NIKDY OPAKOVAŤ NEBUDE! TO BUDE NEZVRATNÉ!
PRETO SI TO ZOBERTE K SRDCU!
ČINTE POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

 

PROROCTVO O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA, 17. JANUÁR 2018:

 

BOH OTEC OTVORENE NA VEREJNOSTI OSLÁVIL A ZDVOJNIL

JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA: 

STOVKY CHROMÝCH BOLO POSTAVENÝCH

NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM HOSPODINA DR. OWUOROM:

 

 

Matúš 25:6 Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety!

Drahí kresťania, tento hlas je už tu, medzi nami,...

PRIPRAVTE SA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Zjavenie JÁNA 11: 4 Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme

KEĎ BOH OTEC NAVŠTÍVIL JEHO SLUŽOBNÍKA

V JEHO HUSTOM TMAVOM OBLAKU SLÁVY:

KEĎ BOH OTEC PREMENIL JEHO SLUŽOBNÍKA,

NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA NA VEREJNOSTI:

 

PROROCTVO O STRAŠNOM SÚDE KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ:

 

PROROCTVO O MEXIKU NAPLNENÉ:

Prečo BOH súdi MEXIKO:

ŠOKUJÚCE PROROCTVO O ZEMETRASENÍ V MEXIKU:

HURIKÁN HARVEY - PROROCTVO NAPLNENÉ:

 

 POSOLSTVO MAMY ROSY SVETU: 

 

ŽIARIACA SLÁVA BOHA ŽIARILA NA JEHO SLUŽOBNÍKA Z NEBA:

WhatsApp Image 2017-05-22 at 15.30.25

BOH YAHWEH NAVŠTÍVIL JEHO MOCNÉHO SLUŽOBNÍKA:

SLÁVA HOSPODINOVA OBKLOPILA JEHO MOCNÉHO PROROKA:


ZVUK BOŽEJ TRÚBY PRI VYTRHNUTÍ CIRKVI:

  

 

OHEŇ BOŽÍ ZOSTÚPIL NA STRETNUTÍ PÁNA!:

OBLAK SAMOTNÉHO OTCA A OČAKÁVANÝ PROROKOVANÝ DÁŽĎ NESKORŠEJ SLÁVY ZOSTÚPIL!!!:

***

 

SLOVÁ OD PÁNA NA KONFERENCII 

SKRZE BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA

ZÁZNAM Z KONFERENCIE ZO DŇA 20. A 21. APRÍLA 2016:

20.4. 2016 DOPOLUDNIA / IN THE MORNING:

20. 4. 2016 ODPOLUDNIA / IN THE AFTERNOON:

 

21.4. 2016 DOPOLUDNIA / IN THE MORNING: 

21.4.2016 ODPOLUDNIA / IN THE AFTERNOON 

 ***

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIE

MLADEJ SLOVENKY MIŠKY

NAŠIM PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM

 

si môžete prečítať tu 

 

 *******

 

 BOŽIA SLÁVA NAVŠTÍVILA MESTO KISUMU V KENI ZNOVA

slava kisumu

 

******

SÚD NAD NÁRODMI - PROROCTVO NAPLNENÉ!

PROROK BOŽÍ DR. OWUOR Proroctvo zo dňa 11. júla 2005 naplnené:

 

 ***

IZRAEL

PRIJAL VEĽKÉHO PROROKA IZRAELA

IZRAELSKÝ AMBASÁDOR V BRAZÍLII PRIJAL BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA - očakávaného ELIJÁŠA

isreal

 

IZRAEL PROROK

 

....počas konferencie v Brazílii, kde Pán poslal svojho služobníka Proroka, aby hovoril po prvý krát  posolstvo od PÁNA, nielen ku Cirkvi Kristovej, ale aj k Izraelu, ktorý bol prítomný v zastúpení Rabínov Izraela a Izraelskej ambasády, ktorá si prišla uctiť PROROKA BOŽIEHO, vyhlásili a uznali HO ako za vyslaného od Boha podľa zasľúbenia Biblie, ktorý prichádza pred Pánom, ( Malachiáš 4:5 ), pri tejto príležitosti si Rabíni obliekli Sväté kňažské rúcha a Hlavný Rabín trúbil na trúbe, aby ohlásil svetu, že toto je ten poslaný od BOHA a prijali Ho ako za svojho vlastného občana. Keď vidíme, že sa toto deje, pripravte si svoje rúcha,

PÁN JEŽIŠ, M E S I Á Š   PRICHÁDZA! ....

*******

 

MESIÁŠ PRICHÁDZA

pre svoju Svätú Cirkev

Ste pripravení?

Je vaše meno zapísané v Baránkovej knihe života? 

Polnočná hodina sa blíži - Matúš 25 kap. 1-13

***

Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Matúš 25:13

Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Lukáš 21:36

***

Ďalšie proroctvo naplnené:

Oblak BOŽEJ SLÁVY žiaril na služobníkovi

BOŽOM PROROKOVI Dr. OWUOROVI,

na konferencii pastorov v Luande, Angole, 25. júna 2015

ako to oznámil 5 dní pred konferenciou, na rádiu

http://jesusislordradio.info/ :

 

 

BOŽÍ PROROK DR. OWUOR POUKAZUJE RUKOU  NA

OBLAK BOŽEJ SLÁVY

ktorá zostúpila na ohromnom prebudeneckom stretnutí v meste Kisumu

v Keni, 31.12. 2012:

931161_168294040005405_970073317_n

 

*****************************************

  1. Medzinárodná medzidenominačná konferencia

Pastorov a služobníkov evanjelia,

29. - 31. augusta 2014

v meste Nakuru, Keňa, slovenský preklad:

 

 https://soundcloud.com/anna-priatelova

2 wedding rings

   

            **************************************************       

 

       PREZIDENT ŠTÁTU FRANCÚZSKA QUINEA PRIJAL

                BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR.OWUORA

  prezident FRENCH QUIANA

PREZIDENT KONGA PRIJAL PROROKA BOŽIEHO

DR. OWUORA A ZÁROVEŇ PRIJAL PÁNA JEŽIŠA

AKO SVOJHO PÁNA A SPASITEĽA, HALLELUJAH!

                                               DR OWUOR - KONGO  

 

 


Top