Home
 

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE, ZO DŇA 1. NOVEMBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉ
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 1. NOVEMBRA 2023


Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno a vidím súd. Vidím súd PÁNA. PÁN mi ukázal tŕne. Ukázal mi tŕne, Vidím súd. Ukázal mi tŕne.

Ukázal mi akoby konár stromu, ktorý zložil dole s množstvom tŕnia. Ostrými tŕniami. Potom vidím krv.

Takže je tu potreba POKÁNIA!

Znova, PÁN mi ukázal SÚD PÁNA,

Ďakujem vám.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kórach, Dátan a Abiram s ich rodinami sa vzbúrili a to im prinieslo Ohnivé jazero.

Oddeľte sa od každého, kto sa búri proti PÁNOVI
a JEHO SLUŽOBNÍKOM...
Nebuďte pod ich radami…
Inak budete zmietnutí s ich hriechmi

  1. Mojžišova 16:26

Off 

1.11.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top