Home
 

PREZIDENT VENEZUELY H.E. NICOLAS MADURO VEREJNE OZNÁMIL, ŽE DO VENEZUELY PRICHÁDZAJÚ NAJMOCNEJŠÍ NAJOSLAVENEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA YAHWEH

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE vysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 7. Marca 2024MIMORIADNE SPRÁVY:
PREZIDENT VENEZUELY H.E. NICOLAS MADURO VEREJNE OZNÁMIL, ŽE DO VENEZUELY PRICHÁDZAJÚ NAJMOCNEJŠÍ
, NAJOSLAVENEJŠÍ PROROCI BOHA YAHWEH A POVERIL GUVERNÁTORA CARACASU H.E. NAHUM FERNÁNDEZA, ABY UĽAHČIŤ VŠETKO POTREBNÉ PRE ICH PRÍCHOD.

Off 

8.3.2024 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top