Home
 

SÚD BOHA OTCA PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ CIRKVI GLOBÁLNE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. a 22. FEBRUÁRA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 21. a 22. februára 2024
1Peter 4:17Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?!

PÁN VYZÝVA CIRKVI GLOBÁLNE, ABY ČINILI POKÁNIE:


SÁM PÁN DÁVA VEDIEŤ NÁRODOM SVETA, ŽE PRÍTOMNOSŤ BOHA
NIE JE V INÝCH CIRKVÁCH,
IBA V CIRKVI POKÁNIA
A SVÄTOSTI:

PRETOŽE SÁM PÁN TU DÁVA KĽÚČOVE INŠTRUKCIE PRE SVÄTÝ ĽUD, ABY MOHOL VSTÚPIŤ DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA:

AKO MÔŽETE IGNOROVAŤ HLAS BOHA OTCA, KTORÝ KRIČÍ K TEJTO HRIEŠNEJ GENERÁCII, KTORÝ POSLAL JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH A NAJZASĽÚBENEJŠÍCH PROROKOV BIBLIE, ABY ODVRÁTILI CIRKVI, NÁRODY OD ŠIROKEJ CESTY DO PEKLA, PRETOŽE BEZ SVÄTOSTI NIK NEUVIDÍ BOHA:

PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA PROSÍM:


Cirkev Pokánia a Svätosti, Oltár na Slovensku,
Misia Cirkvi, ktorú vedú globálne DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BIBLIE
ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP:
JE PRÍPRAVA NA PRÍCHOD MESIÁŠA
Kontakt: 0948 288 495

Off 

2.3.2024 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top