Home
 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOŽIEHO OBLAKU NA VRCHOLE HORY a DÔVODY NA OSLAVU VIANOC V ROKU 2023 | PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉ
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 24. December 2023.
Sumarizácia:


NUŽ, POŽEHNANÍ ĽUDIA,
PÁN BOH JEHOVAH KU MNE HOVORIL VEĽMI, VEĽMI ŠPECIÁLNYM SPÔSOBOM; VEĽMI, VEĽMI MIMORIADNYM SPÔSOBOM.


A V TOMTO ROZHOVORE MA PÁN, JEHOVAH, VŠEMOHÚCI BOH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, V TOMTO VÍDENÍ MA VZAL A UKÁZAL MI MEGA, MEGA NÁVŠTEVU PÁNA, HISTORICKÚ NÁVŠTEVU, VŠEMOHÚCEHO PÁNA. ZODVIHOL MA NAD OBLAKY, OBLOHU, A POTOM SOM VIDEL OTVORENÉ NEBO A OHROMNÝ, NAJHRÔZOSTRAŠNEJŠÍ, NAJMOCNEJŠÍ OBLAK BOHA VŠEMOHÚCEHO, TEN, KTORÝ STE VIDELI, KEĎ ZAVOLAL SOM, ABY NAVŠTÍVIL TÚTO ZEM, NAVŠTÍVIL JEHO SLUŽOBNÍKOV ABY STE VY, ĽUDIA, MALI VIERU A DÔVERU V SLUŽOBNÍKOV PÁNA, ABY VÁS MOHLI PRIVIESŤ DO SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOHA VŠEMOHÚCEHO.

TAKŽE SOM DNES V TOM OHROMNOM VÍDENÍ VIDEL OTVORENÉ NEBO A KEĎ SA NEBO OTVORILO, POTOM SOM VIDEL OBLAK JAHWEH ZOSTUPOVAŤ Z NEBA. A PRIŠIEL CELOU CESTOU A USADIL SA NA HORE, NA VRCHOLE HORY, POTOM POKRÝVAL VRCHOL HORY. VEĽMI, VEĽMI HISTORICKÉ. VEĽMI, VEĽMI ZÁVAŽNÉ.

OPÄŤ SOM VIDEL PÁNA. DNES SOM Videl VŠEMOHÚCEHO PÁNA A Videl som NEBO OTVORENÉ, A POTOM SOM HO Videl PRÍSŤ Z NEBA V STRAŠNOM OBLAK SVOJEJ SLÁVY, OBLAKU, KTORÝ NIESOL IZRAEL CELOU CESTOU OD GOSHEN ( Z EGYPTA, pozn. ) DO ZASLÚBENEJ ZEME A KEĎ PRIŠIEL TEN OBLAK A USADIL SA NA HORU TAK MA ZDVIHOL, ABY SOM TAKTO TROCHU VIDEL ZHORA Z UHLA.

A Videl som, že VEĽMI, VEĽMI STRAŠNÝM SPÔSOBOM ZAKRÝVAL CELÝ VRCH HORY; NAVŠTÍVENIE VŠEMOHÚCEHO PÁNA. VEĽMI, VEĽMI VÁŽNE, FAKT. VEĽMI VÁŽNE.

A POTOM PO TOM SOM SA PREBUDIL, A POTOM SOM ZISTIL, ŽE PÁN HOVORIL VEĽMI VÁŽNYM SPÔSOBOM, VEĽMI, VEĽMI VÁŽNE; VEĽMI, VEĽMI VÁŽNA CESTA K VÁM ĽUDIA. VEĽMI, VEĽMI CITLIVÝ ČAS V ŽIVOTE CIRKVI.

A VIEME, ŽE DNES JE VEĽMI ŠPECIÁLNA NOC. TOTO JE ŠTEDRÝ VEČER, KEĎ CELÁ ZEM SI SPOMINÁVA, SPOMÍNA AKO NEBO MILUJE ZEM, VŠEMOHÚCI BOH MILUJE ĽUDSTVO A DARY, ZABALIL SI ŠPECIÁLNY DARČEK Z NEBA, NAJLEPŠÍ DARČEK ZNÍŽIL Z NEBA NA ZEM, V TAKOM ČASE.

A JE ÚŽASNÉ, ŽE SYNOVIA A DCÉRY PÁDU, SYNOVIA A DCÉRY ADAMA NEDOKÁŽALI ROZPOZNAŤ DRAHÝ DAR, KTORÝ NEBO ZBALIL A VYDAL, TO NAJLEPŠIE Z NEBA NEBOLI SCHOPNÍ ROZPOZNAŤ. PRETO VÄČŠINA ĽUDÍ DNES OPÄŤ OSTÁVA NIE ZNOVUZRODENÝCH, PRETO ZLO POHLTILO ZEM; VÄČŠINA JE NA STRANE DIABLA. SYNOVIA A DCÉRY PÁDU, SYNOVIA A DCÉRY ADAMA NEBOLI SCHOPNÍ ROZPOZNAŤ DRAHÝ DAR, KTORÝ NEBO VEĽMI DOBRE ZABALILO, ZABALILO A POSLALO, ABY NÁS OSLOBODIL Z HRIECHU.

A TAK DÚFAM, DNES JE MOJOU MODLITBOU, ABY HO DNES CELÝ SVET MOHOL SPOZNAŤ A PRIJAŤ HO VO SVOJICH SRDCIACH; PRIJMIJTE JEŽIŠA A MILOSTI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA, A ABY STE TERAZ MOHLI KRÁČAŤ, MOHLI ÍSŤ VPRED A KRÁČIŤ S NÍM, ABY STE MOHLI VIDIEŤ SLÁVU A DOBRO, PREČO PRIŠIEL, ÚČEL JEHO PRÍCHODU.

ALE V KENI TU JE TO VEĽMI, VEĽMI VÁŽNE. TENTO ROK BEZ STRETNUTIA MENENGAI CHODÍ 154 CHROMÝCH, AKÝ TO JE ROK! TAK STE VIDELI DOBROTU PÁNA JEŽIŠA. TAK AJ DNES VEČER, KEĎ PREJDEME DO SLUŽBY PIESNÍ, VIANOČNÝCH KOLED, SPOMÍNAJÚC SI NA JEŽIŠA, AKO PRIŠIEL, AKO BOH OTEC SPOMINAL NA ZEM A POSLAL HO, DNES VEČER MÁTE VEĽA, V KENI MÁTE PLNÚ SÝPKU, V KENY STE PLNÍ , MÁTE CELÚ SÝPKU PLNÚ, PLNÚ DÔVODOV, ABY STE MU PRIŠLI POĎAKOVAŤ, LEBO V KENI LEN TENTO ROK OSLÁVUJEME STO…, PODĽA ZÍSKANEJ ŠTATISTIKY, 154 CHROMÝCH. A BEZ MENENGAI 6. TO JE ASTRONOMICKÉ. TO JE DOSTATOČNÝ DÔVOD NA TO, ABY SME TENTO ČAS SKUTOČNE OSLAVOVALI A DALI HO PÁNOVI JEŽIŠOVI. TO JE ZÁZNAM, BIBLICKÝ ZÁZNAM PRELOMENIA REKORDU, DÔVOD PREČO PRIŠIEL JEŽIŠ. VEĽMI SILNÝ.

A POTOM TENTO ROK SÁM PÁN NÁS POUŽIL, ABY SME PRIKÁZALI NEBU, ABY SA OTVORILO TRIKRÁT, TRIKRÁT V JEDNOM ROKU; V BOMETE, KEĎ KEŇA SA UZAVRELA ÚPLNE, BEZ DAŽĎA, SMRŤ DVOCH MILIONOV, DVA MILIÓNY ZVIERAT UMRELI, ĽUDIA BOLI VYCHUDNUTÍ A TAK ĎALEJ, A POTOM NÁS PÁN POSLAL, HOVORILI SME PREDTÝM V TOMTO RÁDIOVOM OZNÁMENÍ, ŽE TAKTO OTVORIME NEBO. POTOM SA PAMÁTE, AKO PÁN K NÁM HOVORIL PRED ODCHODOM, ŽE NA NÁŠ ROZKAZ PRÍDE OBLAK, PRIKÁŽEME NEBU ABY SA OTVORILO A POTOM SA OKAMŽITE OTVORÍ OBLAK A POTOM SA ODTIAĽ PRIHOVOĽIL, A POVEDAL,
“SÚ TO MOJI SLUŽOBNÍCI, KTORÝCH MILUJEM, S NIMI SOM VEĽMI DOBRE POTEŠENÝ.”


OHLASOVAL HLAS A VŠETKO SOM SA S VAMI ZDIEĽAL V RÁDIU. A KEĎ SME PRIŠLI PRIAMO Z NAIVASHY, IŠLI SME… TENTO ROK SA STALI OHROMNÉ DIVY.

MÁME KAŽDÝ DÔVOD VEČER OSLAVOVAŤ VEČERNÉ VIANOCE, ŽE PRIŠIEL MESIÁŠ. HLAS, KTORÝ TU S VÁMI HOVORÍ, TENTO ROK TRIKRÁT NEBO OTVORIL; V BOMETE, V ABIDJAN A V BELEME, V BRAZÍLII. VEĽMI VÁŽNE, POŽEHNANÍ ĽUDIA.

A LEN TENTO ROK STE VIDELI, AKO PÁN HOVORIL, NIEKOĽKO ROZHOVOROV O PRÍCHODE MESIÁŠA. V SKUTOČNOSTI KONVERZÁCIA, KTORÁ BUDE ZDÔRAZNENÁ NA STRETNUTÍ, KTORÉ SA BUDE 26. DECEMBRA 2023 TU V ÚSTREDÍ, SA SKUTOČNÍ – BUDE O TOM, BUDE O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA. A DÁME TO NA LIVESTREAM, DÁME TO NA STREAMOVANIE, ABY TO BOLO NAŽIVO V AUDIU A VIDEU, ABY HO ĽUDIA MOHLI PRIJÍMAŤ VO SVOJICH OBÝVAČKÁCH, NA SVOJICH TELEVÍZNYCH OBRAZOVKÁCH GLOBÁLNE. ALE BUDE TO VEĽMI VÁŽNE, VEĽMI SILNÉ.

TENTO ROK JE KAŽDÝ DÔVOD DNES VEČER OSLAVOVAŤ, ŽE SKUTOČNE PÁN MILUJE ZEM A PRINIESOL JEŽIŠA.

154 CHROMÝCH, NEDALI STE TAM SLEPÝCH, NEDALI STE HLUCHÝCH, NIEJE TAM UVEDENE ESTE INE čISLO UZDRAVENYCH INYCH CHORÔB, ANI HIV ŽE BOLI UZDREAVENÉ, IBA 154 CHROMYCH TENTO ROK, TO JE REKORDNÉ!!

A TENTO ROK NEBU BOLO PRIKÁZANÉ SA OTVORIŤ TRIKRÁT. RAZ KEĎ SME TO UROBILI V BIBLII SA TO STALO PAMÄTNÉ V PÍSME, V BIBLII SA TO STALO HISTORICKOU PAMIATKOU V NEBI. TENTO ROK TRIKRÁT.

ALE GLOBÁLNE, 15 x – PÄTNÁSŤ KRÁT, TÝM MYSLÍM ZA ČAS, OD KEDY NÁS PÁN POSLAL NA ZEM PRIPRAVIŤ CESTU PRE PRÍCHOD MESIÁŠA.

TAK TU MÁTE VÄČŠÍ DÔVOD, ABY STE SLAVOVALI VIANOCE SVÄTÝM SPÔSOBOM, PRETOŽE SEDÍME NA HRANICI PRÍCHODU MESIÁŠA. A ZO SVOJICH SPRÁV VIDITE, Z PREBUDENIA A NÁVŠTEVY VIDÍTE, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA; VŠETKO JE HISTORICKÉ, HISTORICKÉ A HISTORICKÉ.

A AJ DALŠÍM DÔVODOM, PRE KTORÝ MUSÍTE TIETO VIANOCE OSLAVOVAŤ VEĽMI SVÄTÝM SPÔSOBOM A NAOZAJ SI UCTÍEVAŤ JEŽIŠA PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI A NAVŽDY, OD TOHTO BODU JE TO, ŽE TENTO ROK SME VIDELI AJ DVE “VELIKKE” V UVODZOVKACH CIRKVI , NIEKTORÉ Z TAKZVANÝCH NAJVÄČŠÍCH CIRKVÍ NA ZEMI, TENTO ROK RATIFIKOVALI HOMOSEXUALITU, TENTO ROK PRIJALI VO SVOJICH CIRKVI “POŽEHNANÉ” MANŽELSTVÁ GAY; PRIJALI GAYOV, OTVORENE VYCHÁDZALI, DOKONCA SA KAJALI, OTVORENE SA IM OSPRAVEDLŇOVALI, MALI SPRAVODAJSKÉ KONFERENCIE A BOH Z NEBA TO SLEDOVAL.

TAK MÁTE KAŽDÝ DÔVOD BRÁNIŤ TÚTO NÁVŠTEVU. CHRAŇTE SI TÚTO NÁVŠTEVU, ABY SA ZACHRÁNILA, ABY SA UDRŽALA… TENTO ROK JE TO VEĽMI SILNÉ ČO UROBIL PÁN. ŽE NÁVŠTEVA JE PRÍLIŠ MASÍVNA, KEĎ VONKU JE PÁD… ODPADNUTIE…. TAK MÁTE KAŽDÝ DÔVOD SLÁVOVAŤ VIANOCE VEĽMI SVÄTÝM SPÔSOBOM, PRETOŽE KEĎ OSTATNÉ STRANY PADAJÚ, TU STOJÍ SILNE A TU JE NAVŠTÍVENIE.

AJ DNES POZRITE SA NA TÚTO NÁVŠTEVU BOHA PRICHÁDZAJÚCEHO NA VRCHOL. POZRITE SA NA 154 PODVIHNUTÝCH CHROMÝCH, POZRITE SA NA PRIKÁZANIE NEBU, ABY SA OTVORILO TRIKRÁT V TOMTO ROKU. TAK MÁTE KAŽDÝ DÔVOD OSLAVOVAŤ SILNE, ŽE SVETLO KRISTOVO, ŽE NOSITELIA SVETLA, ŽE SVETLO, KTORÉ SEM PRIŠLO OD NOSITEĽOV NEBESKÉHO SVETLA, KTORÍ TERAZ S VAMI HOVORIA, ABY STE MOHLI VYSIELAŤ TO SVETLO DO TEMNÉHO SVETA, PRETOŽE AJ CIRKVI SÚ TERAZ V TEMNOTE. TENTO ROK OTVORENE VYCHÁDZLI OBROVKSE CIRKVI, VEĽKÉ DENOMINÁCIE OTVORENE VYŠLI ŽEHNAŤ MANŽELSTVÁ GAYOV A PRIJALI ICH. ČUDUJEM SA, AKÚ BIBLII ČÍTAJÚ!

A TAK ZNOVA, TOTO JE TÁ NÁVŠTEVA, S KTOROU SA S VAMI CHCEM PODELIŤ NA ŠTEDRÝ VEČER. DNES SOM VIDEL BOHA OTCA ZOSTUPOVAŤ Z NEBA A POKRÝVAŤ VRCHOL HORY. PÁN SI MA VZAL SPÄŤ, VZAL MA SPÄŤ NA HORU SINAI, AKO MA TAM NAVŠTÍVIL.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI, PROSÍM, BUĎTE SVÄTÍ, PRIJMITE JEŽIŠA A BUĎTE SPRÁVNE ZNOVUZRODENÍ !, LEBO BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA. ĎAKUJEM. TODAH RABAH.

CHAG SAME’ACH.
Off 

26.12.2023 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top