Home
 

Charakteristika kresťanov, ktorí NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ.

CHARAKTERISTIKA KRESŤANOV, KTORÍ NIE SÚ SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ:

🖊️NEVEDIA UDRŽAŤ SVOJ JAZYK.
🖊️SÚ PLNÍ SŤAŽNOSTÍ A BEDÁKANIA.

🖊️ NEBOJA SA BOHA, PRETO NEDODRŽIAVAJÚ JEHO ZÁKONY, POKYNY A INŠTRUKCIE.
🖊️V SPÁSE MAJÚ VEĽA PROBLÉMOV
🖊️NEMAJÚ RÁDI ZODPOVEDNOSŤ V CIRKVI.
🖊️NEODPÚŠŤAJÚ .
🖊️ODCHÁDZAJÚ Z CIRKVI KEĎ ČELIA NEJAKÝM VÝZVAM.
🖊️MODLIA SA PROTI SVOJIM NEPRIATEĽOM.
🖊️IGNORUJÚ TELEFONÁTY OD SVOJICH CIRKEVNÝCH LÍDROV.
🖊️NEODPOVEDAJÚ IM NA SPRÁVY.
🖊️NEPODPORUJÚ MISIU PÁNA V CIRKVI PÁNA.
🖊️NEMAJÚ RADI OPRAVY – VŽDY MAJÚ PRAVDU.
🖊️NEMAJÚ RADI, AK SÚ NAD NIMI POSTAVENÍ CHODOBNÍ SLUŽOBNÍCI
🖊️ RADI DOSTÁVAJÚ, NERADI DÁVAJÚ.
🖊️RÝCHLO POSUDZUJÚ.
🖊️RÝCHLO SA NAHNEVAJÚ.
🖊️NESTARAJÚ SA O CHUDOBNÝCH, VDOVY A SIROTY.
🖊️Vždy sú ZANEPRAZDNENÍ, BOH SA NA NICH NEMÔŽE SPOĽAHNUŤ.
🖊️OBÁVAJÚ SA O STAROSTÍ TOHTO ŽIVOTA.
🖊️SVÄTO SA OBLIEKAJÚ LEN V NEDEĽU.
🖊️ODCHADZAJÚ DO INEJ CIRKVI KEĎ SÚ POKARHANÍ.
🖊️NEVÁŽIA SI BIBLIU AKO DUCHOVNÝ NÁSTROJ.
🖊️SÚ V ZBORE OHŇA ( ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI ), ALE OHEŇ ICH NEDOKÁŽE ZMENIŤ.
🖊️NASLEDUJÚ DVOCH MEGA PROROKOV PÁNA, ALE NEPOSLÚCHAJÚ POKYNY DVOCH MEGA PROROKOV PÁNA V CIRKVI PÁNA.
🖊️NEVEDIA ČELIŤ BÚRKAM.
🖊️NEVEDIA ROZLIŠOVAŤ MEDZI SVÄTOSŤOU A HRIECHOM.
🖊️POČAS CHVÁL NEDVÍHAJÚ RUKY.
🖊️ PRI MODLITE SI NEDOKÁŽU KĽAKNÚŤ.
🖊️ RÁD KLEBETIA S OSTATNÝMI
🖊️PRÍLIŠ VEĽA HOVORIA
🖊️CHODIA DO CIRKVI NESKORO A ODCHÁDZAJÚ SKORO.
🖊️NENAVŠTEVUJÚ SLUŽBY V POLOVICI TÝŽDŇA ( S CHÝBAJÚCIMI VÝHOVKAMI )
🖊️VŽDY IGNORUJÚ STRETNUTIA LÍDROV, ICH VODCOV. ( NEPRÍTOMNÍ BEZ OSPRAVEDLENIA )
🖊️NEVERIA, ŽE BOH VIE VYRIEŠIŤ ICH PROBLÉMY
🖊️CHYBY VŽDY HĽADAJÚ V CIRKVI.
🖊️NEROZLIŠUJÚ MEDZI SVÄTOU BOŽOU CIRKVOU A INÝMI CIRKVAMI.
🖊️NEVEDIA OSLAVOVAŤ JEŽIŠOVE ZÁZRAKY ( CHROMÍ CHODIA,… )
🖊️ NIE SÚ DOBRÍ POSLUCHÁČI.
🖊️ PREDSTIERAJÚ, ŽE SÚ SVÄTÍ.

POŽEHNANÝ DEŇ

Off 

21.12.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top