Home
 

April, 2024

MESIÁŠ PRICHÁDZA!, Posolstvo PÁNA zo dňa 14. Apríla 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 14. APRÍLA 2024Sumarizácia: ⚠️ŠPECIÁLNE OZNÁMENIE ⚠️14. apríl 2024:SPRÁVA Z VENEZUELY:PÁN BOH VŠEMOHÚCI HOVORIL S JEHO SLUŽOBNÍKMI, DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI NAJOSLÁVNEJŠÍMI PROROKMI BOHA, OHROMNÝMI PROROKMI IZRAELA, PROROKMI HORY KARMEL, …Continue reading

Off 
Top