Home
 

June, 2024

🚩 PROROCKÉ VAROVANIE – 13. JÚN 2024, NAŽIVO Z JERUZALEMA 🚩 PROROCTVO O OHROMNOM DAŽDI DUCHA SVÄTÉHO PRICHÁDZAJÚCEHO DO IZRAELA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 13. JÚNA 2024 

Off 

PROROCTVO O NÁVŠTEVE OTVORENÉHO NEBA A HRÔZOSTRAŠNÉHO OBLAKU BOHAZOSTUPUJÚCEHO NA CHRÁMOVÚ HORU V JERUZALEME, ZO DŇA 4. JÚNA 2024

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 4. JÚNA 2024PROROCTVO O NÁVŠTEVE OTVORENÉHO NEBA A HRÔZOSTRAŠNÉHO OBLAKU BOHA ZOSTUPUJÚCEHO NA CHRÁMOVÚ HORU V JERUZALEME, ZO DŇA 4. JÚNA 2024      

Off 
Top