Home
 

December, 2020

VIANOCE – AKO SA BOH POZERÁ NA VIANOCE? – VIANOČNÉ VYUČOVANIE o Pastieroch / Pastoroch, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, zo dňa 24. 12. 2015

Vianočné vyučovanie BOŽÍ POSOL, NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR Sumarizácia: V knihe evanjelia Lukáša v 2. kapitole: 1A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. 2(Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou). 3A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. 4A tak odišiel aj …Continue reading

Off 
Top