Home
 

apríl, 2019

PROROCTVO O VEĽKOLEPEJ HISTORICKEJ PRICHÁDZAJÚCEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE HOSPODINA, PROROCTVO ZO DŇA 26. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 26. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Toto je čas, kedy deje oznamovanie o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA po tvári Zeme. A v totmo čase HOSPODIN sa rozhodol prebudiť Cirkev, ON si vybral, že navštívi Cirkev, ON sa rozhodol, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OBROVSKOM SLÁVNOM ORLOVI V NAJHLBŠEJ HĹBKE NEBA, 22. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 22. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám znova, je 22.02 hod, EAT – východoafrického času, požehnaní ľudia. Ja viem, že sú rozdielne časové zóny a rozdielne miesta celoglobálne, ale chcem sa s …Continue reading

Off 

NAJSLÁVNEJŠIA HISTORICKÁ GLOBÁLNA UZDRAVUJÚCA SLUŽBA PRICHÁDZA 28. APRÍLA 2019, PROROCTVO ZO DŇA 20. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 20. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, požehnaní ľudia o prichádzajúcej uzdravujúcej službe, 28. apríla 2019 bude uzdravujúca služba, na budúcu nedeľu. PÁN hovoril so mnou veľmi ohromným …Continue reading

Off 

O BOŽOM SÚDE A INŠTRUKCIE PRE BOHOSLUŽBU, 20. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 20. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách sumarizácia:   Keňa je pod ťažkým súdom BOHA. BOH JEHOVAH nie je človek, ON nie je človek. Ktorý, keď niečo prikáže, dá nejaké inštrukcie, povie niečo a vy sa tomu …Continue reading

Off 

PROROCTVO O POKUSE MÉDIÍ V KENI ZNOVA OČIERNIŤ DVOCH BOŽÍCH PROROKOV, 19. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 19. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Nuž, milovaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou znova túto poslednú noc, v tomto pokračujúcom rozhovore, zaiste v pokračujúcom rozhovore, medzi národom Keňa a PÁNOM VŠEMOHÚCIM. Medzi PÁNOM JEHOVAH a ľuďmi, národom …Continue reading

Off 

KEŇA ČIŇ POKÁNIE Z OČIERŇOVANIA A Z HOMOSEXUALITY!, PRVÉ PROROCTVO ZO DŇA 18. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info PRVÉ PROROCTVO  ZO DŇA 18. APRÍLA 2019, sumarizácia:   PÁN JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH ELOHEINU, JEHOVAH HOSSEINU, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia túto minulú noc. Veľmi, veľmi vážny …Continue reading

Off 

POKRAČUJÚCE POSOLSTVO O KONČIACEJ MISII DVOCH SVEDKOV PRE POHANSKÚ CIRKEV A ZAČÍNAJÚCU MISIU PRE IZRAEL, MOCNÝ MÍTING POKÁNIA BUDE 19. MÁJA 2019!, zo dňa 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, ďalšie vstup naživo nadväzujúci na dnešné proroctvo, sumarizácia:   Čas teraz je 1. 22 poobede, EAT a chcem znova hovoriť o tejto veľmi mocnej správe, ktorú PÁN JEHOVAH hovoril pred JEHO TRÓNOM BOHA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM A MISII DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. V IZRAELI, 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, prvé proroctvo po polnoci sumarizácia:   Drahí ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc. Chcem sa s vami zdielať s týmto rozhovorom od TRÓNU BOHA JEHOVAH YAHWEH, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ELOLAM, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ÚTOKU BIELEHO MEDVEĎA NA KEŇU, 16. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 16. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách sumarizácia:   Požehnaní ľudia, čas je teraz 1.10 ráno, v noci, EAT, znova, presný čas je 1.11 hod. teraz, v noci, EAT a chcem s vami zdielať informáciu od …Continue reading

Off 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, KOBYLKY A JEDOVATÝ HMYZ, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, ďalšie proroctvo sumarizácia:   JEHOVAH so mnou hovoril. JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HASHOPHET – PÁN, spravodlivý sudca, so mnou znova hovoril o obrovskom, neznesiteľnom súde, ktorý prichádza do Kene.  A vidím, že tentoraz, ON …Continue reading

Off 
1 2
Top