Home
 

September, 2021

DEISVÝ SÚD BOHA ZEMETRASENÍM ZASIAHNE USA, KEĎ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 24.SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 24. SEPTEMBER 2021 Kliknite a počúvajte PROROCTVÁ PÁNA: https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/24-september-2021-urgentne-proroctvo-pana https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/24-september-2021-sud-boha-proti-usa-2-cast

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO PÁNA O ZEMETRASENÍ V AUSTRÁLII, 23. SEPTEMBER 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 23. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, toto sú MIMORIADNE SPRÁVY! PROROCTVO PÁNA, proroctvo ktoré som dal v Januári 2018, a bolo to umiestnené v rovnakom dni na youtube, v januári 2018. A …Continue reading

Off 

TVRDÉ VAROVANIE PRE NIGÉRIU, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 22. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 22. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, smerom ku ránu, dnes ráno, PÁN ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou …Continue reading

Off 

PROROCKÉ VAROVANIE PÁNA VŠEMOHÚCEHO, NAJHROZNEJŠÍ SÚD SMRTI PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ CELÚ ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 7. SEPTEMBRA 2021.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 7. SEPTEMBER 2021Sumarizácia:

Off 

PRICHÁDZAJÚCE MEGA UZDRAVOVACIE ZÁZRAKY PÁNA, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 20. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 20. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. PÁN VŠEMOHÚCI, JEHOVAH ELOHIM, ON HOVORIL SO MNOU DNES. Viete, že sme ukončili túto Mega Bohoslužbu, kde PÁN hovoril takým ohromným spôsobom, …Continue reading

Off 

15. September 2021 – PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HISTORICKOM PREBUDENÍ

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 15. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, iba pred niekoľkými minútami, ja vidím veliké prebudenie prichádzať na túto zem. Vidím chromú, chromú ženu, tá žena nie je mladá, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 14. SEPTEMBRA 2021, PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE SLÁVY PÁNAPOKRÝVAJÚCEJ A POHYBUJÚCEJ SA S JEHO DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI KEĎ ONI SLÚŽIA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 14. SEPTEMBER 2021

Off 

HISTORICKÁ NUKLEÁRNA VOJNA V IRÁNE JE UŽ BEZPROSTREDNE BLÍZKO! PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 8. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 8. SEPTEMBER 2021

Off 
Top