Home
 

February, 2023

PROROCTVO HISTORICKÉHO, NAHNEVANÉHO OHŇA, PRICHÁDZAJÚCEHO SPÁLIŤ CELÚ OSADU – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 27. FEBRUÁR 2023Sumarizácia: 🚨ĽUDIA BEHAJÚ PRED OHŇOM SA NEDÁ UTEČIŤ 🔥. POHYBUJE SA VEĽMI RÝCHLO.🚨 OBROVSKÝ OHEŇ, KTORÝ SPALÍ CELÚ OSADU, KDE SA ĽUDIA ZDRŽUJÚ, CELÉ OSADA JE VYPÁLENÁ, ZAPAĽUJE SA OHŇOM, …Continue reading

Off 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa: 27. FEBRUÁRA 2023 Sumarizácia: 🚨 ĽUDIA BEHAJÚ. PRED OHŇOM SA NEDÁ UTIECŤ 🔥. POHYBUJE SA VEĽMI RÝCHLO. 🚨 OBROVSKÝ OHEŇ, KTORÝ SPALÍ CELÚ OSADU, KDE SA ĽUDIA ZDRŽUJÚ, CELÁ OSADA JE VYPÁLENÁ, ZAPAĽUJE SA A OHEŇ MÁ ROZHNEVANÉ PLAMENE, MA TAM MA PÁN DAL. 🚨BEHALI SME, ALE NEDOSTALI SME SA K VÝCHODU.NEMALI SME KAM BEHAŤ. NEBEZPEČENSTVO BOLO, ŽE POŽIAR PRIŠIEL RÝCHLO A ZATVORIL NÁS TAM. TAK ĽUDIA UTEKALI. VIDÍM DETI, KTORÉ BOLI UPÁLENÉ. VEĽA DETÍ SA UPÁLILO. VYPÁLENÉ DOMOVY, MNOŽSTVO OBYDLÍ. VYPÁLENÉ ĽUDSKÉ OBYDLIA. OHEŇ, NAHNEVANÝ OHEŇ. HRUBÝ OHEŇ. NAHNEVANÉ PLAMENE. VLNY PLAMEŇOV. A PLAMENE SA POHYBOVALI TAK RÝCHLO. Skúšali sme bežať, aby sme sa dostali k východu, nepodarilo sa nám to. Ó, TO JE NEUVERITEĽNÉ. 🚨 BUDE VYPAĽOVAŤ CELÚ ŠTVRŤ, CELÉ OSÍDLENIE. MASÍVNY OHEŇ, RÝCHLO BÚRIACIM HNEVOM. VEĽA ĽUDÍ BUDE UPAĽOVAŤ A NEBUDE ÚNIKU, 🚨PÁN POVOLÁVA KU POKÁNIU

Off 

POSOLSTVO PÁNA TÝKAJÚCE SA NAPLNENIA MASÍVNEHO ZEMETRASENIA V TURECKU A SÝRII, zo dňa 7. Februára 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 7. FEBRUÁRA 2023Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, teraz môžete vidieť Prorocké zrýchlovanie, pretože keď som dal to proroctvo, DVAJA PROROCI BOHA vykročili dopredu 3. Decembra 2022 a dali sme toto PROROCTVO o masívnom …Continue reading

Off 
Top