Home
 

november, 2019

VÍZIA MLÁDEŽE V ZÁVAŽNÝCH TRESTNÝCH ČINNOSTIACH NA UNIVERZITÁCH, Proroctvo zo dňa 29. Novembra 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 29. Novembra 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zobral na univerzitu v tejto krajine. Zdá sa, že pozornosť PÁNA sa teraz zameriava na …Continue reading

Off 

NÁVŠTEVA PÁNA NA OLTÁRI UTAWALA 2, V NAIROBI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 28. Novembra 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas v histórii Cirkvi, znova, aký ohromujúci moment v DOME PÁNA. PÁN JEHOVAH komunikuje s Cirkvou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom. Túto minulú noc mi PÁN hovoril …Continue reading

Off 

KVALITY SPÁSY – KVALITY KRESŤANOV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, KTORÍ TÚŽIA VSTÚPIŤ DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA

 MUSÍTE MAŤ KVALITY SPÁSY Kvality kresťanov / Služobníkov / Cirkví BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR Téma: Kvalita Kresťanov, Pastorov, Služobníkov / Cirkvi, ktorí budú hodní vstúpiť do Neba. Dňa 23. Mája 2014 Odkazy v Písme: Zjavenie 19:7-9 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo …Continue reading

Off 

VÍZIA PRIAMEHO POMAZANIA OD BOŽIEHO TRÓNU PRICHÁDZAJÚCA NA TEMENÁ A BYTOSTI DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA NA MÍTINGU, PROROCTVO ZO DŇA 12. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                       …Continue reading

Off 

ČAS SÚŽENIA A ZÁCHRANA IZRAELA, PROROCTVO ZO DŇA 10. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                       …Continue reading

Off 

VÍZIA O TROCH IZRAELSKÝCH LIETADLÁCH PRESÚVAJÚCICH ZBOR DVOCH PROROKOV IZRAELA, PROROCTVO ZO DŇA 9. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                       …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ZBORE DVOCH PROROKOV V IZRAELI A OBJAVENÝCH UZDRAVENÍ, PROROCTVO ZO DŇA 7. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 7. Novembra 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, ON hovoril so mnou túto minulú noc, celú noc až do 10 hod. ráno, …Continue reading

Off 

BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPIL A USADIL SA NA NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA AKO BIELA HOLUBICA, VÍZIA 4. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 4. Novembra 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN, STVORITEĽ IZRAELA, ON, ktorý si vybral Jeruzalem, ON hovoril so mnou minulej noci, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulej …Continue reading

Off 

LEV Z POKOLENIA JÚDOVHO A BARÁNOK BOŽÍ LEŽIA SPOLOČNE – PROROCTVO ZO DŇA 31. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 31. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, iba pár hodín chýba do mega ohromnej Konferencie, a PÁN hovoril včera pred touto konferenciou a zdieľal som sa s vami s úsekom, čo PÁN hovoril, predtým, …Continue reading

Off 
Top