Home
 

March, 2021

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 30. MARCA 2021 O ŽIVEJ VODE VEČNÉHO ŽIVOTA

30. MAREC 2021 – OBEDŇAJŠÍ CHLIEB – TROJICA BOŽIA PRIŠLA DOLE NA ZEM, ABY NÁM PONÚKLA ŽIVÚ VODU, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Ján 7:33-34 a 37 – 38 33Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal. 34Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCI ZÁZRAK V ZASĽÚBENEJ POSLEDNEJ DOBE PREBUDENIA -TOTÁLNE SLEPÁ MASIYE PO 100 ROKOCH VIDÍ!

DŇA 19. MARCA 2021, NA LIEČEBNEJ SLUŽBE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLY, KTORI TERAZ UŽ CHODIA PO TVARI ZEME POSLANÍ BOHOM OTCOM A PRIPRAVUJÚ NÁRODY NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA A VEDÚ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI, PRI JEDNOM NARIADENÍ UZDRAVENIA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA VIAC AKO 100 ROČNÁ MASIYE, KTORÁ SA NARODILA …Continue reading

Off 

STAV SRDCA, KTORÉ VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Môžeme sa najprv pozrieť na srdcia, ktoré vstúpia ? Hovorím o  1 Samuel 16:7 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí …Continue reading

Off 

UTEKAJTE OD MODLÁRSTVA !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Teraz potrebujem rozobrať jednu vec a to: modlárstvo Ako náhle to rozoberiem, tak to ukončím lebo som spomenul niekoľko vecí, ktoré sú v  2 Korinťanom 6: 14-18 14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA – HROZNÝ SÚD BOHA NAD MEXIKOM KVÔLI KATOLICIZMU, MODLÁRSKEMU UCTIEVANIU A SATANIZMU, zo dňa 16. Marca 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 16. Marca 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, dnes poobede, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ABOSECHEM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL – EMET, JEHOVAH GEMUAL, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAJ JESHUAKI, …Continue reading

Off 

ODPADNUTIE V CIRKVI časť 1.

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Keď túžite vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Božieho potom ON hovorí: buďte si istí, že ste von z odpadnutia. Pretože nemá svoje miesto, stratilo svoje miesto, nemá svoje miesto, nemá miesto v Slávnom Kráľovstve Božom. Dnes chcem hovoriť o odpadnutí v cirkvi. Dôvod prečo učím o odpadnutí je ten, že je …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM NAVŠTÍVENÍ BOHA OTCA V JEHO BIELOM HUSTOM SLÁVNOM OBLAKU NA MÍTINGU, PROROCTVO DŇA 7. MARCA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 7. Marca 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, PÁN ARMÁDY V NEBI, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulú noc: tejto noci PÁN hovoril so mnou takým ohromným spôsobom. Ja …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 2

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Chcem aby ste porozumeli, že BOH Vás nemôže použiť, ani Vás prijať takých akí ste, keď ste sa nezbavili všetkých vecí zo sveta, ON Vás nemôže použiť. Nech to bude veľmi jasné, tu je proces rastu a Vy môžete rásť tým, že sa učíte, rastiete, učíte …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 1

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Proces cez, ktorý idete ako kresťania aby Vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými. Proces cez, ktorý Vás BOH sprevádza ako kresťanov. V knihe EXODUS sa pozrieme čo je potrebné aby sme sa dostali bližšie k BOHU. Budeme sa pozerať na proces, ktorým prechádzate a ktorým potrebujete …Continue reading

Off 

PROROCTVO O KNIHE ZJAVENIA 12 KAP., DOBA CIRKVI KONČÍ, zo dňa 28. Februára 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 28. Februára 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH dnes so mnou hovoril medzi tým ako sme spolu hovorili. PÁN JEHOVAHhovoril a v tomto ohromnom rozhovore, BOH JEHOVAH mi ukázal dvoch Prorokov JAHVE. ktorÍslúžia …Continue reading

Off 
1 2
Top