Home
 

October, 2023

PRICHÁDZA SÚD BOHA, ČIŇTE POKÁNIE!, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 25. OKTÓBRA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 25. OKTÓBRA 2023Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno a vidím súd – vidím SÚD BOHA. Hospodin mi ukázal tŕne. ON mi ukázal …Continue reading

Off 
Top