Home
 

July, 2019

PROROCTVO – PÁN VYLIEVA OLEJ Z NEBA a 2. časť: PÁN NAPÍSAL Z PÍSMA EXODUS 6:6-7, 24. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 24. Júla 2019, – 1. časť sumarizácia:  Požehnaní ľudia, ja viem, že máte mítong a oslavujete ako chromé dieťa teraz chodí, neviem presne vek, možno 4 ročne. Chcem k vám hovoriť, pretože PÁN ku …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCE UZDRAVENIE CHROMÝCH A SLEPÝCH DVOJČIAT

ÚPLNE CHROMÉ A SLEPÉ DVOJČATÁ BARACK A JOSEPH UZDRAVENÉ!  – VEĽKÁ VĎAKA PÁNOVI JEŽIŠOVI!  V meste Khwisero sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, aby oslávili obrovský zázrak. Dvojčatá Barack a Joseph boli od narodenia, od roku 2012 úplne zmrzačení. Ich nohy boli slabé a skrútené a vôbec nepodporovali telo. Mama okamžite v nemocnici zistila, že niečo nie …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCA MIMORIADNA SPRÁVA, PÁN STVORIL NOVÚ MATERNICU A POŽEHNAL WINNIE DIEŤAŤOM

MIMORIADNA SPRÁVA! V Keni sa 29-ročnej Winnie Bett začala rozvíjať závažná bolesť brucha vo veku 15 rokov a bolesti sa zhoršovali. V máji 2016 odišla Winnie Bett do odporúčanej nemocnice v Tenwek, kde ju lekári dôkladne vyšetrili a zistili, že jej maternica bola zničená a zdevastovaná. Mala rok výtok hnedej tekutiny a maternica bola úplne …Continue reading

Off 

PÁN VARUJE CIRKVI PRED SEXUÁLNYMI HRIECHMI, 23. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 23. Júla 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN so mnou hovoril tejto minulej noci, PÁN hovoril o sexuálnych hriechov v národoch Zeme. Ukázal mi, aké množstvo sexuálnych hriechov je v Cirkvách v národoch Zemi. Po …Continue reading

Off 

PROROCTVO – DVAJA NAJSVÄTEJŠÍ ANJELI MAJÚ TERAZ REZIDENCIU NA ZEMI, 22. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 22. Júla 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ celého vesmíru, ON, ktorý stvoril nebo a Zem, galaxie a planéty, ktoré ešte nie sú objavené, a ON ma zobral pri …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A POŽEHNANIA OD PÁNA, 21. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 21. Júla 2019 sumarizácia:    Požehnaní ľudia, aké požehnanie a aká príležitosť prísť ku vám do Vašej Cirkvi v dnešné ráno, ja iba chcem odovzdať jedno posolstvo, o ktorom mi PÁN hovoril drahí ľudia. Ja viem, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ A O DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZATVÁRAJÚCICH NEBO, 18. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 18. Júla 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom, požehnaní ľudia a v tom rozhovore sú dva časti rozhovoru, ktoré PÁN hovoril. Prvá časť rozhovoru je o ohromnej návšteve. BOH OTEC ma …Continue reading

Off 

PROROCTVO O DVOCH PROROKOV HOVORIACICH MEDZI SEBOU PRED PÁNOM CELEJ ZEME, 16. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 16. Júla 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou drahí ľudia minulú noc veľmi, veľmi ohromujúcim spôsobom, a rád by som sa s vami zdieľal s dvoma časťami rozhovoru, ktoré sa konali …Continue reading

Off 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM NA NÁRODY ZEME, 1. a 2. časť, 15. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 15. Júla 2019, 1. časť sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, PÁN YAHWEH, OHROMNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MEKADDISHKEM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ROHI, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN BOH NÁŠHO PÁNA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ MASÍVNEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE, BOŽÍ PROROCI PÁNA, DR. OWUOR, 14. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 14. Júla 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom a v tomrozhovore PÁN predstavil JEHO DVOCH PROROKOV z knihy Zjavenia …Continue reading

Off 
1 2
Top