Home
 

October, 2019

PÁN HOVORÍ: JE TO SÁM PÁN, KTORÝ TERAZ PASIE CIRKEV KRISTOVU, PROROCTVO ZO DŇA 16. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 16. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH ELOHIM, hovoril s JEHO DVOMA OHROMNÝMI PROROKMI okamžite po tejto obrovskej historickej veľkolepej Konferencii prebudenia v Centrálnom Parku. ( 13. …Continue reading

Off 

BOH OTEC UDELIL OCEÁN POMAZANÍ JEHO DVOM PROROKOM ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., PROROCTVO DŇA 29. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 29. Októbra 2019, 1. časť  sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, ON hovoril so mnou túto minulú noc, v ranných hodinách dnes, a v …Continue reading

Off 

DÔLEŽITOSŤ PROCESU POSVÄTENIA, TRÓN BOŽÍ A SERAFÍNI PRED BOŽÍM TRÓNOM, 21. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Vyučovanie zo dňa 21. Októbra 2019 sumarizácia: Posvätenie duše, Hallelujah! Toto je mocné! Moc posvätenia, cena posvätenia, cnosť posvätenia, dôležitosť posvätenia, zámer posvätenia, úloha posvätenia. ON hovorí, pozrite čo ďalej hovorí…  Zjavenie 4:5-7 5 A z trónu …Continue reading

Off 

PROROCTVO: PÁN PODAL DOLE OBROVSKÝ KOŽENÝ OPASOK Z NEBA, 24. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 24. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ku mne včera večer hovoril. PÁN JEHOVAH so mnou hovoril včera večer, včera večer v naozaj nezvyčajnom rozhovore. V tomto rozhovore mi PÁN podal, PÁN mi …Continue reading

Off 

PÁN BOH VŠEMOHÚCI NATIAHOL JEHO PRAVÚ RUKU Z NEBA A DOTKOL SA JEHO DVOCH MEGA PROROKOV, 22. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 22. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH hovoril so mnou minulej noci veľmi ohromným spôsobom: ja viem, že tento rozhovor prichádza v takom čase, kedy prebieha …Continue reading

Off 

KRITICKÁ SPRÁVA O TÝCH KRESŤANOV, KTORÍ ZMEŠKAJÚ PRÍCHOD PÁNA, VYTRHNUTIE CIRKVI, 1. časť, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 24. SEPTEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo zo dňa 24. Septembra 2019, 1 časť  sumarizácia:  Požehnaní ľudia, chcel by som sa s vami zdielať s rozhovorom, ktorý má PÁN ku Cirkvi, vzťahujúc sa ku Slávnemu PRÍCHODU MESIÁŠA, a vieme veľmi dobre požehnaní …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OBROVSKOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM K CIRKVI KRISTOVEJ V NÁRODOCH, PROROCTVO ZO DŇA 4. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 4. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne dnes poobede veľmi mocným spôsobom, dnes poobede PÁN hovoril ku mne veľmi, veľmi ohromným spôsobom a PÁN ma zobral rovno priamo do …Continue reading

Off 

BOH DUCH SVÄTÝ PRICHÁDZA DOLE NA MÍTING A OSVETĽUJE TEMENO JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 2. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 2. Októbra 2019, 2. PROROCTVO sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou minulej noci a chcem sa s vami zdieľať s rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou minulej noci a potom ďalší rozhovor, …Continue reading

Off 

KRÁTKY ÚRYVOK Z TOHO, ČO BUDE NA KONFERENCII V CENTRÁLNOM PARKU V NAIROBI, 2. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 2. Októbra 2019, 1 PROROCTVO  sumarizácia:  Požehnnaí ľudia, aký ohromný čas v histórii Cirkvi. Je tu rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou, s ktorým sa chcem s vami zdielať dnes, je to obrovské privilégium …Continue reading

Off 

VÍZIA BANERA S NEBESKÝM PÍSMOM A RWANDA OBJAVÍ ZLATO, 30. SEPTEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 30. Septembra 2019, 1. PROROCTVO  sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, PÁN JEHOVAH ELOHIM, MOCNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, POŽEHNYNÁ IZRAELA hovoril so mnou dnes, počas dňa hovoril so mnou a v …Continue reading

Off 
Top