Home
 

August, 2023

NAJTVRDŠÍ SÚD PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO PRICHÁDZA DO KENE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. AUGUSTA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 21. AUGUSTA 2023Sumarizácia: PÁN HOVORIL SO MNOU, veľmi, veľmi seriózne, o súde BOHA, ktorý prichádza do Kene. Znova, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou o súde BOHA VŠEMOHÚCEHO, ktorý prichádza do Kene, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ O HISTORICKOM, NAHNEVANOM OHNI, PRICHÁDZAJÚCEHO SPÁLIŤ CELÚ OSADU – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, ZO DŇA 27. FEBRUÁRA 2023.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NAPLNENÉSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM SVETA Dňa: 27. FEBRUÁRA 2023PROROCTVO PÁNA NAPLNENÉ DŇA 16. AUGUSTA 2023,Sumarizácia:

Off 
Top