Home
 

NAJTVRDŠÍ SÚD PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO PRICHÁDZA DO KENE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 21. AUGUSTA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 21. AUGUSTA 2023

Sumarizácia:
PÁN HOVORIL SO MNOU, veľmi, veľmi seriózne, o súde BOHA, ktorý prichádza do Kene. Znova, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou o súde BOHA VŠEMOHÚCEHO, ktorý prichádza do Kene, požehnaní ľudia.

A toto je najzávažnejší, súd, aký som vôbec videl zasiahnúť akýkoľvek národ na Zemi. Toto zatrasie jadrom tejto krajiny a rozdelí to otvorene, to je neuveriteľné, čo som videl prichádzať do Kene, je to neuveriteľné! NIKTO NEUNIKNE! Každý, každý Keňan, to bude neuveriteľné!

Čo PÁN so mnou hovoril, keď toto sa stane, keď tento národ ma nepožiada, aby som zakročil, to bude otriasať jadrom tejto krajiny a rozdelí otvorene a nikto neunikne, nikto, nezáleží na tom, kto je to, nikto neunikne.

Isteže, SÚD BOHA VŠEMHÚCEHO je neuniknuteľný.
V knihe Proroka AMOSA 5:


18Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. 
19Jako keď uteká niekto pred levom, a nadíde na neho medveď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, pohryzie ho had. 
20Či nie je deň Hospodinov tmou a nie svetlom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu?


Isteže SÚDU BOHA SA NEDÁ UNIKNÚŤ.
Keď utekáte od nepriateľa a vstúpite do vášho domu, chcete si oddýchnuť, príde kobra a vás uhryzne. Keď utekáte z toho domu na vašej ceste, stretnete medveďa, obrátite sa a čelite levovi. Teraz rozumiem tomuto PÍSMU.

SÚD BOHA PRICHÁDZA DO KENE! KEŇA MUSÍ ČINIŤ POKÁNIE!

A toho času, v tomto súde, kedy SLOVÁ MÔJHO JAZYKA BUDÚ NAPLNENÉ, ZATRASIE TO TÝMTO NÁRODOM DO JADRA A V SKUTOČNOSTI OTVORENE ROZDELÍ!! OTVORENE TO ROZDELÍ ZÁKLAD TEJTO KRAJINY. A NIKTO NEUNIKNE, TOTO MA ŠOKOVALO. Každý, každý pôjde dole, s každým bude koniec. Je to neuveriteľné !

HNEV BOHA! BOH JEHOVAH NIE JE VTIP !!

Vy máte najkrajšie prebudenie z celej Zeme v tejto krajine. TOTO PRICHÁDZA S MNOŽSTVOM ZODPOVEDNOSTI!

Keď vy vidíte týchto MOCNÝCH PROROKOV BOHA tohto charakteru ako kráčajú vo vašej krajine, dvíhajú chromých dokonca muslimského chromého, otvárajú slepé oči, uzdravujú HIV, VY SA ICH MUSÍTE BÁŤ!

Keď vidíte, ako sme zasiahli Haiti, zasiahli Mexiko, zasiahli Nepál, zasiahli Čile, zasiahli Japonsko, zasiahli Filipíny so zemetrasením, mnoho národov, zasiahli Turecko a Sýriu, sa pokúšali vykopať spod domu ale nemohli, VY SA MUSÍTE BÁŤ !!

Ja som videl najneuveriteľnejší HNEV BOHA, SÚD BOHA AKO ZASIAHNE TÚTO KRAJINU! A TO BOLO NEUVERITEĽNÉ.

POSOLSTVO : KEŇA, ČIŇ POKÁNIE, JA TU STOJÍM 20 ROKOV, STÁLE JE AKTUÁLNE.

MEDZI PÁNOM A TOUTO KRAJINOU, JE TO KEŇA KTORÁ SA MUSÍ SKLONIŤ PRED PÁNOM.-

Keď odtiaľto nariadim a chromý muslim sa postaví, a začne chodiť a celé muslim. spoločenstvo tam prijme PÁNA, VY SA MUSÍTE BÁŤ!

VY SI MUSÍTE POCTIŤ TÝCHTO SLUŽOBNÍKOV! VY SA ICH MUSÍTE BÁŤ, BIBLIA HOVORÍ, ŽE POTOM SA ICH MUSÍTE BÁŤ, PRETOŽE TO SOM JA,


MESIÁŠ PRICHÁDZA, ĎAKUJEM VÁM.Off 

21.8.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top