Home
 

február, 2020

BOŽIE SÚDY KONEČNE PRICHÁDZAJÚ NA TVÁR ZEME, BOŽÍ PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY, 24. FEBRUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 24. Februára 2020 Sumarizácia:  Chvála PÁNOVI, MOJI PÁNI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA. – Nuž Senior Pastor Ramson, sme naživo vo vysielaní? Áno prosím MOJI PÁNI, ste vo vysielaní …Continue reading

Off 

HORLIVOSŤ PRE PÁNA, jedna z charakteristík Božích Služobníkov a kresťanov, ktorí túžia vstúpiť do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

HORLIVOSŤ PRE PÁNA – jedna z najdôležitejších kvalít kresťanov  Vyučovanie odvysielané na www.jesusislordradio.info – aby sme boli horliví pre PÁNA. Toto je jedno z 89 kresťanských kvalít, ktoré nás MOCNÍ PROROCI PÁNA vyučovali na www.jesusislordradio.info počas nočnej Vigil ( nočných chvál, vyučovania, pokánia, pozn. ) Táto kvalita, aby sme boli horliví, je veľmi dôležitá. Je …Continue reading

Off 

PROROCKÉ VAROVANIE! NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZASAHUJÚ ZEM S HROZNÝM HLADOMOROM, PROROCTVO ZO DŇA 6. FEBRUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 6. Februára 2020 Sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou. A v tomto rozhovore, s ktorým sa zdieľam práve teraz, môžete vidieť …Continue reading

Off 

ZNAKY DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA BOHA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., ZNAKY A ZÁZRAKY POSLEDNÝCH ČASOV, ČASOV POSLEDNEJ ZASĽÚBENEJ SLÁVY

Zjavenie Jána 11 kap.: 4Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme.  6 Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli. Matúš 13:17 Lebo amen  vám hovorím, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA 3. FEBRUÁRA 2020: MESIÁŠ PRICHÁDZA, RUKA BOHA SA DOTKLA ĽAVEJ PROROCKEJ RUKY NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 3. Februára 2020 Sumarizácia:   Je 13.50 hod. EAT ( východoafrického času ), PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, vo veľmi mocnom rozhovore. Ja viem, …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA: MESIÁŠ PRICHÁDZA, ĽUDIA UTEKAJÚ S OCHRANNÝMI ODEVAMI, NEDOSTATOK JEDLA, PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA, 2. FEBRUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 2. Februára 2020 Sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, predvčerom v noci a v tom rozhovore hovoril …Continue reading

Off 
Top