Home
 

NAPLNENÉ PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE DO KENE ZO DŇA 14. APRÍLA 2019

NAPLNENÉ SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Naplnené Proroctvo zo dňa 14. apríla 2019
Sumarizácia:

SÚD o invázii kobyliek v severnej Keni prišiel.  

OSN považuje situáciu za nebezpečnú, pretože požierajú množstvo úrody a hrozí nedostatok potravy.

A skutočne je nebezpečné a strašné padnúť do rúk živého Boha. 

Tento SÚD BOHA bol vyhlásený V Keni potom, čo krajina v médiách napísala a ohovárala, očierňovala NAJVÄČŠIEHO PROROKA PÁNA.

Toto je veľké varovanie pre všetkých, ktorí sa odvážia očierňovať NJAVÄČŠÍCH DVOCH PROROKOV PÁNA. SÁM PÁN vás bude súdiť. 

Žalm 105:15 Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte zlého!

 

kobylky 2 kobylky3 kobylky kobylky4

Off 

3.1.2020 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top