Home
 

PROROCTVO ČIASTOČNE NAPLNENÉ z 1. Novembra 2006, DRUHÉ PROROCTVO dňa 31. Augusta 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 31. Augusta 2019, druhé proroctvo – večer

sumarizácia:

Chcem sa s vami zdielať s jednou vecou práve teraz,

1. – PÁN hovoril so mnou ráno a prišiel som k vám a hovoril vám o Slávnom príchode MESIÁŠA, keď MESIÁŠ príde zobrať zlatú Cirkev, Slávnu Cirkev, Cirkev, ktorá bude mať nasadený zlatý prsteň, ktorý mi PÁN ukázal na oblohe 1. Novembra 2006, kedy PÁN v skutočnosti otvoril Nebo, a Sláva PÁNA sa začala vylievať v tej ohromnej vízii príchode MESIÁŠA, svadbe Baránkovej. Sláva PÁNA v skutočnosti sa začala vylievať zvnútra Neba,  mohol som vidieť vnútro Neba, lesklá a žiarivá sláva BOHA má dohľad na rozlohe Neba, a potom, keď otvoril dvere, ON otvoril bránu do Neba, sláva sa začala vylievať von a začala transformovať temnotu, ktorá pohlcovala tvár Zeme.

Dnes vidíme, že proroctvo, ktoré som dal 1. novembra 2006, kedy som povedal, že PÁN mi ukázal ohromnú víziu príchodu MESIÁŠA, príchod nášho PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, príchodu KRÁĽA, príchod Hamelecha, KRÁĽA SLÁVY. Keď som to povedal 1. Novembra 2006, povedal som, že ON otvoril bránu Neba a videl som Slávu PÁNA vychádzať von, Oblôak Slávy, žiaru Oblaku Slávy prichádzať, dosahovať hranicu Neba a potom vychádzať von z Neba ponad Zem a potom, keď vstup do neba bol otvorený – pamätáte sa na tú ohromnú víziu 1. novembra 2006, pamätáte, keď som povedal, že je tam temnota, ktorá pohlcuje tvár Zeme a zväčšuje sa.

Takže keď otvoril nebo a Sláva začínala prichádzať, potom žiara Slávy BOHA, nádhera Slávy BOHA YAHWEH začínala vyháňať temnotu a viedla, keď som vtedy volal, bez akýchkoľvek diskusií, debát a potom Sláva začala prichádzať na Zem.  Teraz vidíte, že toto proroctvo práve teraz sa naplnilo, pred vašimi očami na Menengai 3 a kdekoľvek títo POSLOVIA OD BOŽIEHO TRÓNU idú, či už je to Lima v Peru, alebo tu v Menengai, v Centrálnom Parku, teraz vidíte, že tento Oblak Slávy teraz prichádza celou cestou z Neba, pretože my žijeme pod otvoreným Nebom. Inými slovami, my žijeme v dobe, ktorá bola prorokovaná už dávno, v dobe otvoreného Neba.

Ale pamätáte sa veľmi dobre, že v chronológii, keď sa pozriete na dynamiku celého proroctva, že Oblak vyšiel von ako predzvesť, ako znamenie, zaháňa preč temnotu a potom okamžite DVA SVADOBNÉ PRSTENE boli umiestnené na rovnakom vstupe do Neba, čo znamená, že udalosť SVADBY BARÁNKOVEJ NASTALA. Inými slovami povedané, že VSTUP CIRKVI NASTAL.

Dnes môžem ku vám priniesť po prvý krát, že prvá polovica tohoto proroctva je už naplnená TERAZ. To znamená, že sedíme na pokraji naplnenia druhej polovice proroctva, kedy je ohlasovaný najslávenjší, nádherný, super slávny, veľmi drahý, drahocenný, čistený, drahocenný poklad – Nebeský svadobný prsteň, táto ohlasovaná – vytrubovaná – táto udalosť sa chystá uskutočniť.

To je v podstate VSTUP SVÄTEJ CIRKVI DO VEČNOSTI. Vstup Svätej Cirkvi do Slávy Nebeského Božieho Kráľovstva. Kráľovstva BOŽIEHO, kde chodím stále, aby som zobral inštrukcie a príkazy a vykonával agendu BOHA na tvári Zeme. Takže vidíme požehnaní ľudia, to je prebudenie, ktoré vám prinášam tohto dňa, aby ste neboli spokojní sami so sebou alebo zaujatí vlastnými záujmami, keď ohromné proroctvo, ktoré bolo predpovedané zakotvené o SLOVO, bolo naplnené.

Tabitha, rodina z Nakuru ma tu navštívila v Nairobi, v hlavnej kancelárii, a odovzdala mi svedectvo, chcel by som sa s ním s vami zdielať tu,  ako sa pripravujete ísť do vašich Cirkví na vaše Oltáre, 

 

 

 

Off 

1.9.2019 This post was written by Categories: Naplnené ProroctváProroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top