Home
 

PROROCTVO PÁNA O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ VOJNE, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM, ZO DŇA 2. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 2. Apríla 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, dnes, piatok 2. apríla, rok 2021.

Znova, dnes, piatok, piatok, 2. apríl, rok 2021. Veľmi silný deň, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi úžasným spôsobom minulú noc.

ON hovoril o časoch, v ktorých sme a ON hovoril aj o MISII BOHA VŠEMOHÚCEHO na tvári Zeme. Pamätajte, že ľudstvo je pod právomocou PÁNA – ľudstvo je podriadené BOHU.

Je to PÁN, ktorý riadi kalendár na tejto Zemi a teraz prichádza čas, keď BOH VŠEMOHÚCI ustanoví JEHO autoritu, JEHO nespornú autoritu, nevyvrátiteľnú autoritu, nezameniteľnú autoritu.

JEDEN, ktorý bude v očiach všetkých úplne nepopierateľný. Posúva navštívenie na inú úroveň, a preto sme dnes videli, že v súvislosti s oznámením, ktoré vydal PÁN, prichádza historická vojna na Zem. Pravdepodobne najhistorickejšia vojna, ktorá kedy zasiahla Zem.

Čaká nás tu ohromná vojna a videl som zapojenie DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, ale to bude historická vojna. Historická. Videl som dokonca aj koniec tejto vojny. PÁN musí zvíťaziť. PÁN vyhrá túto vojnu, videl som jej koniec, ako PÁN nakoniec vyhrá túto vojnu a zapojenie JEHO SLUHOV ( DVOCH PROROKOV zo Zjavenia Jáana 11 kap., pozn. ) do veľmi ťažkej misie, veľmi ťažkej.

PÁN hovoril túto noc veľmi mocným spôsobom. Na Zem prichádza vojna a v skutočnosti si myslím, že v jednej chvíli bude jedna krajina úplne vymazaná zo Zeme. To je teda stupeň závažnosti tejto vojny.

Takže žijeme na pokraji veľmi kritického času v histórii Zeme.

Prichádza historická vojna a PÁN teraz reorganizuje misiu prebiehajúcu na Zemi, misiu TOHO, ktorý teraz hovorí s vami.

Prichádza vojna, historická vojna. Historická vojna, aká tu ešte nebola. Je to tu priamo pred nami a PÁN bude brániť JEHO ľudí.

Vidím zapojenie JEHO DVOCH PROROKOV na veľmi vysokej úrovni a potom PÁN musí túto vojnu vyhrať. Takže pre Cirkev, VY STOJTE PEVNE. Uistite sa, že ste pripravení ísť do VYTRHNUTIA CIRKVI. Teraz STOJTE PEVNE.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ďakujem

PROROCTVO PÁNA O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ VOJNE, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM, ZO DŇA 2. APRÍLA 2021

Off 

4.4.2021 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top