Home
 

VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI, KORONAVÍRUS – ZNAK PRE TÚTO GENERÁCIU, 2. APRÍL 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 2. APRÍLA 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou obšírne, rozsiahle túto minulú noc, bol to veľmi dlhý rozhovor, ktorý mal PÁN JEHOVAH so mnou túto minulú noc požehnaní ľudia a v tomto rozhovore PÁN BOH VŠEMOHÚCI ma zobral po celom Svete a videl som po celom Svete ľudí v naprostom šoku, v šoku. Vo Veľkom šoku, boli vydesení a bol tam zmätok.

Veľký zmätok zasiahol Zem, celá Zem bola vo veľkom zmätku, a ľudia v skupinách si hovorili: AAAAI AAAAI, VYTRHNUTIE CIRKVI SA STALO! EEI, VYTRHNUTIE CIRKVI SA STALO! TAKŽE VYTRHNUTIE SA KONEČNE STALO.

Takže tieto veci boli pravdivé, Biblia mala pravdu. To bude deň, kedy ľudia rozpoznajú, že Biblia mala pravdu. Biblia bola pravdivá a kresťania mali pravdu. Takže tam bolo veľa zmätku, PÁN ma priniesol bližšie, bol tam jeden muž, bola tam tiež skupina mužov, ale bolo to po celom Svete, ľudia sa stretávali po skupinách, bol tam ohromný zmätok, strach a zdesenie.  

Boli vyvedení z miery v totálnom strachu a v šoku. Oni sa rozprávalia. PÁN ma zobral k niekoľkým z nich a počúval som čo hovoria, a hovorili: TAK NESKORO! VYTRHNUTIE UŽ SA STASLO! VYTRHNUTIE SA STALO! EI! TAKŽE TIETO VECI BOLI PRAVDA, BIBLIA HOVORÍ PRAVDU!

ON ma zobral po celom Svete a ukázal mi ľudí v totállnom strachu, vyvedených z miery, v zmätku. Takže keď vytrhnutie sa stane, Zem nikdy už nebude rovnaká znova. Bude stav zmätku a vyvedenia z miery a šoku a po celom Svete ľudia budú v skupinkách v obrovskom strachu a v hrôze obávajúc sa čo prichádza na Zem. Strachovali sa, že stratili ich milovaných,  ktorí odišli hore, iba ich oblečenie ostalo, a tí, ktorí na sebe klobúk, klobúk tam po nich ostal. Odev a topánky, ponožky, ich hodinky, všetko to ostalo dole na Zemi. Oni odišli ako prišli na Zem. Spôsobom, ako prišli na Zem, tak aj odišli.

Takže PÁN opakuje stupňovanie tohto varovania, ŽE VYTRHNUTIE SA STANE! To znamená, že celé Nebo je teraz pripravené pre PRÍCHOD MESIÁŠA. A TÍ, KTORÍ SÚ MÚDRI, SA PRIPRAVIA. Môžete vidieť situáciu globálne, takže tento Koronavírus je veľmi, veľmi serióznym varovaním, že a znak pre túto generáciu.  A vidíte spôsob, akým sa šírio Koronavírus, viac ako 10 000 mrtvych, v samotnom Španielsku a Taliansku, vidite situaciu a UK, v Izraeli ako ľudia odchádzaju do karantén, toto všetko sa deje celoglobálne.

NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ TIETO ZNAKY!

NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ TÚTO HODINU!

PÁN konečne zahodil všetky ľudské rady, ľudskú technológiu, ľudských vedcov, postmodernizmus, ľudský vývoj, a teraz môžete vidieť milosť BOHA.

Znova, PÁN ma zobral po celom Svete a ukázal mi ľudí, ako sa zoskupujú, to musí byť prvý deň, vyzerá to, že je to prvý deň po vytrhnutí Cirkvi, keď sa ľudia ráno zobudia. A ľudia sú v skupinách, v skupinách po celom Svete. V hrôze, v strachu a v zmätku, v strachu čo prichádza na Zem. A hovorili medzi sebou: ooh takže vytrhnutie Cirkvi sa stalo, a tak Biblia mala pravdu. Wooow! Takže Biblia mala pravdu!

Takže tam bol strach a zmätok a kresťania mali strach a skrývali sa, plakali na zemi. Kresťania ktorí ostali, ktorí odmietali počúvať MOCNÉ POSOLSTVÁ NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, tí, ktorí vydierali, očierňovali DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, vysmievali sa im a zosmiešňovali ich, použití diablom, aby zabrzdili misiu PÁNA pripraviť národy.

Všetci kresťania, ktorí nepočúvali, oni sa skrývali pred ľuďmi, vaľali sa na zemi, plakali a škrípali zubami. Pretože vedeli, že ich priatelia odišli, tí, ktorí boli svätí, tí, ktorí boli v Zbore Pokánia a Svätosti. Ktorí boli zakotvení v inštrukciách spravodlivosti. V svätosti a chodili v spravodlivosti. A odmietali hriechy a mali srdce pokánia.

Tí, ktorí boli karhaní týmito DVOMA PROROKMI a oni prijali krahanie. A oni urobili nápravu, urobili zmenu. A stáli v správnom postavení pred BOHOM. V správnom postavení pred BOHOM JEHOVAH.

Kresťania sa hanbili, oni utekali preč, oni sa skrývali, plakali a nariekali, odmietali jesť, rolovali sa po zemi. MESIÁŠ PRICHÁDZA. MESIÁŠ PRICHÁDZA. PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA. TOTO JE OHROMNÝ ČAS. MESIÁŠ PRICHÁDZA.

JA SOM POVOLAL DOLE OBLAK BOHA VŠEMOHÚCEHO. A BOH JEHOVAH YAHWEH, STAROVEKÝ BOH IZRAELA, ON SAMOTNÝ PRIŠIEL KU MNE PRED OČAMI VŠETKÝCH ĽUDÍ. Pod stanom boli ľudia z národov. Boli tam ľudia z Nigérie, z USA, z Fínska, Nemecka, Austrálie, z celého Sveta, z Ugandy, Tanzánie, oni boli pod stanom v Kisumu. Oni videli, keď prišiel OBLAK BOHA OTCA a stáli pod dažďom z tohto OBLAKU, ktorý bol iba okolo stánu.

Ja som videl schody znížené z Neba, na môj príkaz. OBLAK BOHA, BIELY PILIER OBLAKU prišiel z Neba a spojil sa so mnou a OTEC identifikoval TÝCHTO JEHO DVOCH PROROKOV pred národmi a rozdelil piliere na dva, aby vám osvedčil, že druhý tam je v duchovnom tele, priamo tam. Chromý chodili v najväčšom počte. Ja som uzatvoril Svet s Koronavírusom.

A videl som dvakrát, včera a aj dnes ako ľudia boli vyvedení z miery a v šoku, v strachu a v hrôze, a hovorili: JEŽIŠ PRIŠIEL, VYTRHNUTIE CIRKVI SA STALO. A Biblia hovorí, že dôvod, prečo hovoril ku Kráľovi, dôvod, prečo mi ukázal ten deň dvakrát, v dvoch formách je kvôli tomu, že Nebo sa rozhodlo, a teraz sa to musí stať.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE SI ISTÍ, ŽE STE SVÄTÍ.

PRIPRAVTE CESTU,

SVÄTÚ CESTU PRE PÁNA VO VAŠICH SRDCIACH.

Todah Shalom. 

Off 

3.4.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top