Home
 

PROROCTVO O KORONAVÍRUSE MEDZI DEŤMI V ŠKOLE, 11. APRÍL 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 11. APRÍLA 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľuudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne túto minulú noc, znova, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH BARRAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, požehnaní ľudia, ON hovoril so mnou, túto minulú noc, a v tom rozhovore PÁN hovoril o pokračujúcom súde PÁNA, ktorý je na tvári Zeme a PÁN hovorí o stupňovaní súdu PÁNA, JEHO SÚDE, ktorý je na tvári Zeme, o súde JEHO PROROKOV, SÚDE NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, KTORÍ CHODIA PO TVÁRI ZEME.

A PÁN hovoril o stupňovaní tohto súdu, o pokračovaní tohto súdu a túto minulú noc mi ON hovoril o deťoch, ktoré išli naspäť do školy. A keď išli naspäť do školy, ON mi ukázal tie deti, oni utekali, hrali sa a utekali všetky spolu na pozemku školy a ON povedal: niektoré z nich budú nainfikované s koronavírusom a nakazia všetkých ostatných v škole.

Takže to vám môže povedať, že

PÁN JE NAHNEVANÝ.

PÁN JE NAHNEVANÝ NA NÁRODY,

pretože iného dňa ON hovoril o začervenalých očiach a ja som tu prišiel na živo a potom zakrátko na to lekári začali hlásiť, že tí, ktorí sa ukázali na klinike s červenými očami sú veľmi, veľmi chorí. 

A zas iný deň hovoril o prenášaní vzduchom, a zakrátko na to lekár prišiel na živo a ohlásil, že teraz je to prenášaním vzduchom rozprávaním a dýchaním, môžete nakaziť niekoho blízko vás.

A iného dňa hovoril o prachu, že vietor prichádzal so vzduchom, to bude v prachu, toto sa ešte nestalo, to sa iba stane. Teraz vidím množstvo detí utekať spoločne, hrajú sa a PÁN povedal, že niektoré z nich budú nainfikované, a potom nainfikujú všetkých v škole.

Takže PÁN stále čaká, kedy národy Zeme sa priblížia k jeho DVOM PROROKOM, K JEHO DVOM NAJVIAC SMRTEĽNÝM PROROKOM, DVOM NAJHROZNEJŠÍM PROROKOM, ktorých  poslal na Zem, a požaduje GLOBÁLNE POKÁNIE.

PÁN stále čaká, kedy národy prídu a budú požadovať pokánie. Prídu a budú požadovať DVOCH MEGA PROROKOV, ktorí kráčajú po tvári Zeme, aby viedli Svet, jedeň deň, JEDEN  MEGA DEŇ NÁRODNÉHO POKÁNIA, ale tri dni  pôstu a pokánia. Nie modlitieb, ale pokánia. Tri dni, vyvrcholia k jednému MEGA DŇU kedy cela Zem sa zastaví.  

A títo PROROCI budú viesť celú Zem naspäť ku PÁNOVI, aby pripravili cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Ináč uvidíte tragédiu obrovského rozmeru, akú Zem nikdy predtým nevidela. Znova, minulú noc mi PÁN ukázal, ako sa deti hrajú v škole a nainfikovali sa vzájomne, to bude najväčšia tragédia vôbec ako bude Zem zasiahnutá.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Dokonca aj nedávno mi PÁN napísal na kúsok papiera

a ON napísal:

Rapture ( Vytrhnutie)  

Potom som videl množstvo ľudí utekať, tých kresťanov, ktorí patria k tým cirkvám, ktoré odmietajú počúvať tieto posolstvá, Cirkvi v súčasnom stave, a tí ktorí neznášajú karhanie, vidíte, že cirkvi nemajú radi karhanie. Keď ich pokarháte, oni sa pýtaju, oni protestujú proti PÁNOVI. Títo kresťania ostanú tu.

A všetci vydierači, očierňujúc, títo kresťania ostanú. A videl som ich plakať, ..uuuj uuuj uuuj,… JEŽIŠ prišiel… JEŽIŠ prišiel,..stalo sa to, … uuj uuj uuuj,.. Vydierači, ktorí vydierali týchto DVOCH PROROKOV PÁNA, ktokoľvek sa pokúšal, zabudnite…

A kresťania, ktorí sú v cirkvách a ktorí zlikvidovali svätosť, zahodili spravodlivosť, zahodili týchto DVOCH PROROKOV. Ja som ich videl ako utekali po tom, čo sa stalo vbytrhnutie Cirkvi, oni ostali.

Ale pre verných, ktorí počúvajú SLOVÁ PÁNA, so zbožnou úctou a so strachom, a ctia si JEHO DVOCH PROROKOV, jediná vec, ktorú PÁN vyžaduje ohľadom JEHO PROROKOV, aby oni boli poctení. Jediná vec, ktorú BOH vyžaduje aby títo DVAJA PROROCI BOLO CTENÍ iba preto KTO ON JE. ON TO VYŽADUJE, PÁN YAHWHEH TO VYŽADUJE. 

Predtým, ako postavil vašich chromých, predtým, ako povolal OBLAK BOHA OTCA, predtým, ako zmenil toxickú vodu tu na pitnú vodu, ako postavil tisíce chromých, OBLAK BOHA prišiel dole cez slnko a usadil sa na JEHO temeno a chodil s NÍM. Predtým, ako bol transfigurovaný v Helsinkách. Predtým, ako otvoril slepé oči, hluché uši, uzdravil malomocenstvo, vzkriesil mrtve telo, mŕtve rozkladajúce sa telo.

Jednu vec, ktorú požaduje, aby títo MEGA PROROCI boli poctení. Toto BOH požaduje! A môžete vidieť akým smerom Zem smeruje.

Tisíc, včera viac ako 2 100 mrtvych tiel, behom jedného jediného dňa. Vysoké číslo, a keď je 700 – 800 mrtvych tiel, už oslavujú – wooow, ide to dole… 

PÁN POVOLÁVA NÁRODY KU POKÁNIU. VY BUDETE MUSIEŤ ČINIŤ POKÁNIE.

To bude veľmi bolestivé vpredu pred nami. Pretože ja som videl ďalšie seriózne ochorenie prichádzať, s pľuzgiermi a opuchmi a s vredmi. Oveľa viac infekčné. Neviem, či je to ebola v novej forme alebo nové ochorenie. Ľudia nemohli otvoriť dvere a okná kvôli vetru, pozrite sa na zamorenie kobylkami, Biblické kobylky,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

Toda Shalom.  

 

 

Off 

11.4.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top