Home
 

PROROCTVO O VYSTUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU, PROROCTVO ZO DŇA 27. APRÍLA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE DVOCH BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 27. APRÍLA 2020
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN BOH hovoril so mnou minulú noc, to je to s čím sa chcem zdielať s vami. Čo PÁN hovoril, NAJVYŠŠÍ PÁN, VEČNÝ KRÁĽ, ON hovoril o práve prebiehajúcom súde na tvári Zeme a ja vidím, ako seriózna infekcia prichádza, veľmi, veľmi seriózna infekcia Koronavírusu prichádza, a ja vidím množstvo ľudí nainfikovaných takmer všade.

Takže ja vidím, vážnu infekciu prichádzať, ja vidím takmer každého nainfikovaného. Takže znova, PÁN  hovoril so mnou minulú noc a potom znovu, menej ako pred hodinou, keď som zaspal a ON mi ukázal serióznu infekciu Koronavírusu, vyzerá to, že takmer každý je nakazený. Dokonca mi ON mu ukázal novinára, ako prišiel do jednej kancelárie aby mal interview s niekým a on prichádza, je nainfikovaný, s jeho kamerou a osoba, s ktorou chcel mať interview povedal: netrápte sa, moj kolega bude s vami hovoriť, pretože si uvedomil, že tento muž je nakazený. Pretože kašlal, kýchal, smrkal, a PÁN mi ukázal množstvo kapesníkov, ľudia kýchajú a kašlú. 

Ja už som ododvzdal tieto informácie autoritám, úradným predstaviteľom tu v Keni, že toto je čas, kedy všetci ľudia potrebujú 1. – dodržiavať všetky pravidlá pre bezpečnosť a hygienu. Dodržiavať vzdialenosť, umývanie rúk, nosenie masiek, nosenie rukavíc a aby cestovali iba ak je to nevyhnutné.

HNEV BOHA PRECHÁDZA CEZ TÚTO ZEM. SÚD BOHA PRÁVE TERAZ PRECHÁDZA NA ZEMI. ANJEL SMRTI PRECHÁDZA PO ZEMI V TEJTO HODINE AKO HOVORÍME. Takže bude veľmi dôležité, keď ľudia budú dodržiavať tieto pravidlá, pretože som videl vážnu infekciu, videl som nakazeného novinára, prišiel robiť interview s niekým, kto bol tiež nainfikovaný, starší právnici nainfikovaní, infekcia, infekcia a hovorili: ooh tento muž prišiel a je nainfikivaný ale oni tiež kašlú a kýchajú, a sú nainfikovaný. PÁN HOVORÍ, ŽE TO BUDE HORŠIE.

Bude to veľmi múdre pre všetkých z vás, aby ste sa uistili, po prvé: aby ste si umývali vaše ruky s mydlom, ako bolo doporučené s WHO  – Svetovou Zdravotníckou organizáciou, stále, pri každej príležitosti, po druhé, aby ste dodržiavali odstupy, po tretie: masky, rukavice, a necestujte ak nemusíte cestovať a na vrchole tohto je tu veĺká potreba teraz, najdôležitejšie pre celú Zem, aby išli do pokánia. PÁN JE VEĽMI SERIÓZNY!

Spôsob, ako JEHO SLUŽOBNÍCI boli vydieraní, očierňovaní v tejto dobe, PÁNJE VEĽMI, VEĽMI SERIÓZNY! SÁM PÁN prišiel dole v JEHO OBLAKU a táto generácia sa pokúsila HO ignorovať. Prosím, nech každý v ich domovoch, kdekoľvek ste, či už v autách, stále si môžete urobiť nejaký čas a činiť pokánie. Urobte si osobný čas a činte pokánie.

Videl som serióznu infekciu a videl som nejakých ľudí, tiež kráčajúcich po ceste, videl som toho dosť, su nainfikovaní a niektorí v reštauráciach, niektorí v bankách, čelili jeden druhému, pretože stoličky boli tak blízko, nainfikivaní, ohromujuce, starší právnik nainfikovaní, vidím ľudí ležať dom ana ich gaučoch, mali urobené testy, kýchaju a kašlú a nemajú kde ísť.

POŽEHNANÍ ĽUDIA TEJTO ZEME, POČÚVAJTE TENTO HLAS PÁNA A REŠPEKTUJTE A UCTITE SI TÝCHTO DVOCH PROROKOV. MESIÁŠ PRICHÁDZA, NECH ĽUDIA TEJTO GENERÁCIE REŠPEKTUJÚ A UCTIA SI TÝCTO DVOCH PROROKOV. PAMÄTAJTE SA, ŽE PÁN VYŽADUJE ABY SI ĽUDIA CTILI JEHO PROROKOV IBA PRE TO, KTO ONI SÚ. Predtým, ako pozdvihli vašich chromých a ešte než urobili čokolvek dobré pre vás. Iba pre to, kto oni sú, predchodcovia MESIÁŠA.

Prosím, nech ľudia činia pokánie. Ja vidím ľudí nainfikovaných takmer všade. PÁN dokonca môže nakaziť celú Zem. PROSÍM, PÁN JE VEĽMI SERIÓZNY! Nech ľudia činia pokánie. Nech táto generácia činí pokánie. Vidím, ako novinár prichádza na interview s niekym, prechadza budovou, nemá masku, kýcha všade a osoba ktorá prichádza s ním na rozhovor si uvedomuje, že novinár je nakazený, preto mu hovorí: iba si tam sadnite, moj kolega príde a bude hovoriť s vami. Ale on tiež kašle a kýcha a je nainfikovaný. Ja vidím na ceste nainfikovaných, v obchodoch nainfikovaných, právnici nakazení, dokonca najstarší právnik nakazený.

Nech každý národ a každá vláda sa nezahrávajú s týmto súdom BOHA. Tí, ktorí sú múdri, uzatvoria ich národy po nejaký čas. TÍ, KTORÍ POČÚVAJÚ VAROVANIE PÁNA UZATVORIA ICH NÁRODY PO NEJAKÝ ČAS, INAKŠIE TO BUDE NEÚNOSNÉ. PÁN BOH NIE JE SRANDA, BOH JE VEĽMI SERIÓZNY. BOH SÚDI TÚTO GENERÁCIU.

Ale tí, ktorí prijmu PANA JEŽIŠA ( nižšie, pozn. ), a budú poslušní TOMUTO HLASU a POCTIA SI PÁNA, ON ich uchová. A tí, ktorí ste členovia tohto Zboru Pokánia a Svätosti, JA VÁS POKRÝVAM KRVOU JEŽIŠA.  

Veci sú zlé, veľmi zlé. Ja som videl serióznu infekciu ako prichádza. Dokonca som odovzdal posolstvo najvššej autorite v tomto národe. A každý národ tam vonku, prosím uzatvorte vaše národy. Neutekajte do tej situácie, ktorú som videl. A povolajte do pokánia, nech ľudia činia pokánie v Ježišovi KRISTOVI. Nech prijmu PÁNA, nech hľadajú PÁNOVU TVÁR, hľadajú JEHO pomoc.

MESIÁŠ PRICHÁDZA, znova opakujem:

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Nech budú ľudia svätí a prestanú s hriechmi. A buďte spravodliví, ďakujem vám, ďakujem vám. 

 

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku1743691_580582558697084_1552932791_n SJ - 77 SALVATIONPRAYER(1)

Kontakt: 0948 288 495 

 

Off 

28.4.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top