Home
 

PROROCTVO O STUPŇOVANÍ KORONAVÍRUSU: ĽUDIA SA BOJA, ŽE BUDÚ NAINFIKOVANÍ OČAMI, 25. MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 25. Marca 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou minulej noci a tiež sčasti aj dnes ráno a ja vidím, ako mi ukazuje oči ľudí. Prikrývajú sa maskami, majú masky pokrývajúc si nos a ústa. A potom mi ukázal oči, sú veľmi červené.

Takže, neviem, čo sa bude vyvíjať vzhľadom na Koronavírus, ktorý zasiahol Zem. A bude to ešte horšie, pretože vidím PÁNA, ako mi ukazuje ľudí, ktorí nosia masky, ich oči. A PÁN mi dal vedieť, že sa boja, že sa nainfikujú cez oči. Cez oči teraz. A ich oči boli dosť červené.

Neviem, či ďalšia situácia prinesie infekciu očami vzhľadom na túto infekciu. Ale tam bol strach z nákazy očami.

A HOSPODIN sa zapojil, zaoberá sa so Zemou veľmi, veľmi hrozným spôsobom v túto hodinu, vzhľadom k proroctvu, ktoré som dal 1.12.2015 a je umiestnené na internete, na internete existuje už dlhú dobu. Je to neuveriteľné. Je úplne hrozné pozerať sa na rozvíjanie týchto slov, SLOV HOSPODINA YAHWEH.

A v noci znova PÁN priniesol jazdca na plavom koni, aby mali rozhovor s tým, kto to teraz s vami hovorí. HOSPODIN naozaj, naozaj v tejto generácii, túži, aby sa k NEMU vrátili. A opäť, jazdec na plavom koni prišiel a potom odišiel. Proroctvo, ktoré som dal v roku 2009, 29. júla, na ceste do Venezuely. A od tej doby sa proroctvo rozvíja po častiach. 

Ale musíte si to proroctvo dať spolu s druhou časťou, kde teraz vidím Cirkev v Nebi ako uctieva PÁNA, ale tiež kombinovať proroctvo. Dominanta proroctva, ktoré som dal druhého apríla 2004 (2. apríla 2004), cestou z Monterrey v Mexiku. A áno, potom vidíte Benjamina Netanjahu, jedna a dve – zmeny vedenia v Jeruzaleme. Musíte to vziať a dať to dohromady s tým, čo teraz vidieť, jazdec na plavom koni a potom sa pozrite na piatu pečať. Čítal som tu včera predtým, ako sme ukončili službu.

Keď je piata pečať rozlomená v srdci veľkého súženia, ( Zjavenie Jána 6:9-11 ) duše svätých pod oltárom volajú po spravodlivosti, plačú po odplate.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

ČIŇTE POKÁNIE.  

TÍ, KTORÍ MÁTE UŠI, POČUVAJTE PÁNA.

ČIŇTE POKÁNIE A PRIPRAVTE CESTU.  

Ja som videl MESIÁŠA prichádzať a Cirkev, ktorú si berie je veľmi svätá Cirkev, je svätá, totálne svätá, ona sa vzdala tohto Sveta a žije pre KRISTA.

Nech vám pomôže vaša múdrosť.

Ďakujem. 

 

Off 

25.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top