Home
 

PROROCTVO: VÍZIA UMIERAJÚCICH ĽUDÍ AKO V HRÔZE KRIČIA, 18. MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 18. Marca 2020,
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, BOH, MOCNÝ STAROVEKÝ BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom,  dnes, približne okolo 5 hod, prichádzajúc ku 6. hodine. ON spôsobil, že som sa cítil veľmi unavený, takže som zaspal.

A keď som zaspal, PÁN JEHOVAH ma nechal počuť. Ja som počul, ako ľudia kričali nahlas a hovorili : ” ja zomieram! .. ja zomieram!… ja zomieram!… z vírusu, z Koronavírusu a potom PÁN napísal na kúsok papiera v mojej ruke: Zjavenie Jána 6: 6-7 Biblia tu hovorí, 

 Plavý kôň.

7A keď ( PÁN JEŽIŠ ) otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: Poď a vidz! 8A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudiaod zemskej zveri.

Znova, dnes som zaspal a PÁN mi dovoli počuť ako ľudia kričali veľmi nahlas s hrôzou, s terorom a PÁN

tiež mi dovolil cítiť to, čo cítia ľudia, čo ľudia budú cítiť, ako budú plakať v tejto hrôze – “oo! ja umieram, ja umieram!

A potom PÁN mi napísal z knihy Zjavenia Jána 6: 7- 8 Takže je to veľmi napätá situácia v ktorej sa ocitla Zem. Čítame, že 7 000 ľudí v Amerike sa infikovalo týmto vírusom, akciový trh sa rozpadol. A je tu po celom Svete strach zo smrti, teror zo smrti. Teror zo smrti pohltil celý Svet.

Takže požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Tí, ktorí máte uši, činte pokánie, verte evanjelium, PRIJIMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA ( modlitba nižšie, pozn. ) kráčajte v svätosti a uvidíte Slávne kráľovstvo Neba.

Vystríhajte sa pred tým, aby ste išli do veľkého súženia a tiež pred tým, aby ste išli do pekla. Znova, tí, ktorí máte uši,

nehovoril s vami PÁN? 

ĎAKUJEM, samozrejme vám ďakujem, nech vás PÁN žehná, toda Shalom. 

SJ - SALVATIONPRAYER(1)

Off 

21.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top