Home
 

PROROCTVO: KAŽDÝ NA SVETE BUDE NAKAZENÝ KORONAVÍRUSOM, 15. APRÍL 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 15. APRÍLA 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH ELOHIM, STVORITEĽ VESMÍRU, po tieto dva dni, včera a dnes, túto minulú noc, a v tom rozhovore mi PÁN ukázal velikú situáciu na tvári Zeme. Veľmi velikú situáciu na tvári Zeme, kedy ohromná infekcia koronavírusu na zemi, vyzerá, že je na zemi, vyzerá, že je na zemi, na pôde a potom dnes PÁN hovoril a

ON POVEDAL: keď niekto nedostal infekciu koronavírus na Zemi, nech budú veľmi opatrní, pretože oni budú nainfikovaní. Že keď niekto na Zemi ešte nedostal koronavírus, hovorí tu o obyvateľoch Zeme, nech budú veľmi opatrní, pretože budú nainfikovaní.

A ON mi dal vedieť, že v podstate nakoniec každý na Zemi bude nainfikovaný. ON ma nechal vidieť tú hrôzu, strach, každý na Zemi bude nainfikovaný. Ak táto generácia nie je veľmi opatrná, PÁN ich zahladí.

ON mi dal poznať tú hrôzu a vnímať tú hrôzu, akoby každý na Zemi, ak táto generácia nebude veľmi opatrná, každý na Zemi bude nainfikovaný koronavírusom. Vyzerá to, že PÁN je veľmi seriózny, extrémne seriózny.

Ako som povedal, že táto generácia skutočne sa dotkla PÁNA, zranila PÁNA. Keď sa pokúsila ignorovať DVOCH MEGA PROROKOV BOHA YAHWEH, a potom sa pokúsili ich vydierať, očierňovať, správajú sa k nim ako ku každému inému a vydierajú ich so zlým úmyslom, urážajú ich a posmievajú sa im.

PÁN nemá vyučovaciu zátoku, to je to, čo môžem vidieť teraz. PÁN ide zasiahnúť. Vyzerá to, že sa rozhodol a ON ide zasiahnúť generáciu. Ide ich zasiahnúť totálne. A na konci tohto rozhovoru, predtým, ako som sa zobudil, môžem povedať, že hnev BOHA bol tak ťažký na Zem, že každý bude nainfikovaný. Každý na tvári Zeme, aii!

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ PRICHÁDZA PRE SVATÚ CIRKEV.

Buďte znovuzrodení, čiňte pokánie, odvráťte sa od hriechov,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

ďakujem vám.

Off 

15.4.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top