Home
 

PROROCTVO PÁNA: PÁN POVEDAL: TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, 10 MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 10. marca 2020, 1. časť
sumarizácia

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou včera v noci, PÁN JEHOVAH, ON HOVORIL. PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MECHADISCHEM, JEHOVAH YAHWEH, ON hovoril so mnou tejto minulej noci.

My sme tu mali míting, v hlavnej kancelárii do neskorej noci, a na tom mítingu, ako som hovoril ku nim, potom som zaspal. Moja stolička bola vpredu, ale bolo to tak naaranžované, že oni sedeli okolo mňa. A keď som zaspal, PÁN otvoril moje ústa a PÁN JEHOVAH HOVORIL POČUTEĽNE NAHLAS.

Znova, včera večer sme tu mali míting, ktorý prebiehal do noci, a na tom mítingu som hovoril ku Arcibiskupom, Biskupom, Pastorom, a míting prebiehal do hlbokej noci a keď som ku nim hovoril, potom som zaspal. Na stoličke, priamo pred nimi. Oni boli zhromaždení predo mnou.

A ako som zaspal, trochu som sa zohol a zaspal som veľmi hlboko, bolo to riadené PÁNOM. A keď som zaspal,

PÁN OTVORIL MOJE ÚSTA A HOVORIL POČUTEĽNE A ON POVEDAL:

TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU. 

Znova, PÁN, keď ma zobral ( do vízie ) potom ON hovoril NAHLAS A POVEDAL: TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU. Potom som ešte chvíľu spal a potom som sa zobudil. Takže, tento SVET PRICHÁDZA KU KONCU, HOVORÍ PÁN.

Vy môžete vidieť čo sa všetko deje celoglobálne, práve teraz, nikomu nemusí byť viac hovorené. Britské aerolínie pozastavili všetky lety do Talianska, Nórske aerolínie pozastavili lety do Talianska,  množstvo škôl a univerzít v USA pozatvárali, oni neišli do škôl dnes, mnoho provincií v Číne je uzatvorených a mnoho iných miest, Južná Kórea je stále v napätej situácii, Iran je vo veľmi napätej,  oni museli vypustiť viac ako 70 000 väzňov z väznice, lebo by boli zomreli kvôli Koronaviru vo väznici, a po celom národe, takmer vo všetkých provinciách.

Keď sa pozriete na celú mapu Sveta, vidíte že takmer každá krajina, pravdepodobne 80 krajín teraz boli nainfikované

SLOVAMI MÔJHO JAZYKA.  

Slovami, ktoré som hovoril pred 5 rokmi, v roku 2015, kedy som varoval túto Zem a povedal, že prichádza vážne súženie z ochorenia, naliehavý prípad ochorenia prichádza na Zem, a že ochorenie, ktoré prichádza, príde z Ázie. Viete si to predstaviť? Ja som to umiestnil v Ázii. Iba teraz rozumiem, že keď to prišlo z Ázie, že to ovplyvňuje celý Svet.

Skutočne to sužuje celý Svet strachom zo smrti, terorom zo smrti. Pozrite sa na výletnu loď “Grand Princess”, “Royal Princess”, ” Diamond Princess” obrovské výletné lode, pozrite sa na súženia ktoré sú tam, v Aucklande, v Kalifornii,  stres okolo Japonska, kde táto obrovská vyletná loď “Diamond Princess” bola, a ďalšia, ktorá bola v Honk Kongu a musela odísť, boli uzatvorení, ďalšia ktorá bola v Egypte, pozrite na ten teror.

Väčšina zaoceánskych letov nad Atlantikom bolo prázdnych, bolo prázdnych, sedadlá boli prázdne, KLM ( Holandská letecká spoločnosť, pozn. ) zrušila polovicu letov,  ľudia sa nemôžu stretávať, PÁN zasiahol na miesta, kde to najviac bolí a hovorí:

KEĎ SA NEMÔŽETE ZHROMAŽDIŤ PRED MOJÍMI NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI, PRED TÝMI DVOMA, KTORÝCH ZNAKY VÁM BOLI UKÁZANÉ VEĽMI JASNE, V TOMTO MODERNOM VEKU, ZASIAHLI ZEM S KOBYLKAMI, PRIKÁZALI NEBU, ABY SA OTVORILO A DÁŽĎ PRICHÁDZAL DOLE ZA MENEJ AKO MINÚTU, ZAHŔŇAJÚC LIMA V PERU, KAKAMEGA, KISSI, LAGOS V NIGÉRII, NJORO, ON HOVORÍ, ŽE ON TO UROBIL PRE VÁS MNOHO KRÁT, ABY VÁM DAL VEDIEŤ, ŽE TOTO JE ON.  

Keď vy sa nemôžete zhromaždiť pred MOJIMI NAJVÄČŠÍMI PROROKMI NEBA, A POSLÚCHAŤ ICH INŠTRUKCIE AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRÍCHOD SPASITEĽA SVETA, NA PRÍCHOD MESIÁŠA, tak potom môžete zabudnúť na všetky ostatné mítingy, futbalové stretnutia, záhradné párty, školu – ja som tak zaneprázdnený – ja idem do školy, ja niesom schopný VÁS POČÚVAŤ, ja nemôžem hovoriť s VAMI O JEŽIŠOVI, alebo počúvať čo hovoríte, pretože ja idem do školy…. ja sa ponáhľam, ja idem do školy, ja idem odniesť deti do školy. Teraz školy sú pozatvárané.

Cirkvi v Taliansku, keď som tam prišiel, oni boli zaneprázdnení v ich vlastných cirkvách. Všetci Pastori, apoštoli povedali, že po službe oni prídu na poobedňajší míting. Teraz sa nemôžete stretávať, teraz nemôžete mať Cirkev. Zatvorené sú vaše mítingy. Nech sa páči. A ja som zasiahol katolícku cirkev, keď som bol v Tarante v Taliansku, takto na živo v televízii.

Mnoho národov nemôže venovať pozornosť,

ale teraz budete prinútení počúvať PÁNA.

Znova, včera, práve tu, vidíte, že Burza cenných papierov krachovala, ale včera v noci som mal míting, ktorý trval do noci, s Biskupmi a Senior Pastormi, a tiež rádio tím tu sedeli okolo mňa, potom ma PÁN zobral do vízie priamo pred nimi, moja hlava mierne padla, a veľmi hlboko som zaspal.

A keď som bol v tomto stave,

PÁN OTVORIL MOJE ÚSTA A HOVORIL POČUTEĽNE NAHLAS A POVEDAL:

TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU.

Potom som veľmi hlboko zaspal, takmer som zabudol. Potom, keď som sa zobudil, som si uvedomil, že PÁN HOVORIL. ON HOVORIL, použil moje ústa A HOVORIL NAHLAS. A ľudia tam boli veľmi prestrašení, ja viem, že oni zakrátko prídu do vysielania.

TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, HOVORÍ PÁN.          

  MESIÁŠ PRICHÁDZA.

ON hovorí v Evanjeliu Lukáša 21: 25- 36 25A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, 26takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.27A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie: 30keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. 31Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. 32Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. 33Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Vy ste videli čo sa dialo so slnkom, aj keď som išiel 520 milion svetelných rokov odtiaľ ďaleko, zasiahol som DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY, ktoré sú viac horúce ako slnko, dotkol som sa s mojim prstom mojej ľavej ruky a rozdrvil som ich, ako nedávno hovorili vedci, že došlo k tejto zrážke. S detailami som to hovoril a oni boli veľmi šokovaní, keď to objavili. Znaky na mesiaci a na hviezdách.

Bude teror na Zemi, ako vidíte hrôzu zo smrti, ako hučalo more keď hurikán zasiahol Floridu, hurikán Irma, Maria, ..atd,… keď som ich varoval, a ďalej hovorí, že – 27 A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

ON tu hovorí o tom, keď MESIÁŠ PRÍDE DO JERUZALEMA. Ale keď toto sú začiatky pôrodných bolestí, také vážne…títo PROROCI, KTORÍ BUDÚ HLAVNÝMI POSTAVAMI, teraz môžete vidieť veľmi jasne, že toto sú hlavnými NAJDÔLEŹITEJšíMI VEDÚCIMI PRINCIPIÁLMI OD BOHA v súžení a vo veľkom súžení.

Budú zasahovať Zem s epidémiami, nejaké proroctvá som dal, nejaké proroctvá ktoré som dal sa týkajú veľkého súženia. To by vás malo viesť k starosti o čase. Môžete vidieť jasne, že ĆAS VYPRŠAL A VČERA PÁN OTVORIL MOJE ÚSTA A NAHLAS, ON HOVORIL POČUTEĽNE, ŽE TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU.

Tí, ktorí máte uši, prijmite JEŽIŠA,  dajte sa pokrstiť úplným ponorením sa do vody, buďte svätí, buďte pokrstení DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM, NAPLŇTE VŠETKÚ SPRAVODLIVOSŤ.

NECH TÍ, ČO MAJÚ UŠI POČUJÚ, ČO ÚSTA PÁNA HOVORILI. TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, HOVORÍ PÁN.

Toda shalom, toda hashem. 

SJ

SJ BIBLICKY SUDo

sj biblicky sud

neutron zrazka SK

SJ navstevaPANAVNAKURU

OHENBOZISAVYLIEVAKEDPOVOLALBOZIPROROKELIAS SJ - slava PANA V OBRAZCOCH

SJ - PERUU

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku

vedená DVOMA PROROKM IZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. 

www.repentslovakia.com

Kontakt: 0948 288 495  1743691_580582558697084_1552932791_n

 

Off 

12.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top