Home
 

PROROCTVO PÁNA O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA A VÍZIA PÁNA, KTORÝ PÍŠE MENO “ELOHIM” V HEBREJČINE, ZO DŇA 30. JÚNA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 30. JÚN 2023

Sumarizácia:


💎ASI PRED 5 DŇAMI MI PÁN UKÁZAL MŔTVU OSOBU, PRAVDEPODOBNE 13-14 ROČNÉHO ČLOVEKA, A K MŔTVEMU SOM SA PRIBLÍŽIL OD NÔH, LEŽALA TAM A BOLO TAM VEĽA NÁREKU A POTOM V MOCNOM MENE JEŽIŠ PRI JEDNOM VYHLÁSENÍ TELO VSTALO A OŽILO A TÁTO OSOBA BOLA VZKRIESENÁ. EXISTUJE MŔTVE TELO, KTORÉ BUDE VZKRIESENÉ! NEVIEM, ČI JE TO DIEVČA ALEBO ŽENSKÉ MRTVÉ TELO, ALE VZKRESENÉ A ZAČALA CHODIŤ.

💎VČERA, VČERA V NOCI, VŠEMOHÚCI PÁN NAPÍSAL DO VZDUCHU SVOJE MENO ELOHIM, ALE NAPÍSAL HO V HEBREJČINE, VČERA. V TOM ROZHOVORE POTOM NAPÍSAL PRSTOM DO VZDUCHU V HEBREJČINE TAK, ŽE KAŽDÉ Z TÝCHTO HLÁSOK POKLADAL JEDNO ZA DRUHÝM — E L O H I M. TAKŽE VEĽMI OHROMNÝ ČAS.

💎 MESIÁŠ PRICHÁDZA. ĎAKUJEM VÁM.

Off 

2.7.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top