Home
 

VYTRHNUTIE CIRKVI A DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA – ROZDIEL, 27. APRÍL 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa:
 27. Apríl 2023
Sumarizácia:


ROZDIELY MEDZI VYTRHNUTÍM CIRKVI

A DRUHÝM PRÍCHODOM KRISTA:


Off 

4.5.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top