Home
 

PROROCTVO PÁNA O NUKLEÁRNEJ VOJNE MEDZI IZRAELOM A IRÁNOM, KTORÁ SA CHYSTÁ STAŤ, ZO DŇA 2. MARCA 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa:
2 Marec 2023
Sumarizácia:
Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril znova, je tu proroctvo o vojne, ktorá prichádza do Iránu, ktoré som dával od roku 2005, okolo 27. Septembra 2005 až doteraz.

Toto proroctvo sa chystá naplniť. To bude vážna vojna, veľmi, veľmi vážna vojna. Kedy Izrael zbombarduje nukleárne zariadenie v Iráne.

Proroctvo o nukleárnej vojne Izrael – Iran sa chystá stať, chystá sa uskutočniť.

A pamätajte, že v tom proroctve PÁN označil, že je to veľmi dôležité pre posledné časy, pre tento čas, dokonca pre PRÍCHOD MESIÁŠA.

My nemôžeme presne umiestniť, či to bude pred vytrhnutím Cirkvi, alebo po vytrhnutí Cirkvi, NIE. Ale táto vojna je veľmi významná a teraz sa chystá stať.

NECH ĽUDIA ČINIA POKÁNIE A ODVRÁTIA SA OD HRIECHOV, NECH BUDÚ SVÄTÍ PO CELÝ ČAS, PRETOŽE KRÁĽ PRICHÁDZA.

A znova, ako som povedal, my nemôžeme umiestniť túto vojnu, či sa stane pred vytrhnutím Cirkvi, alebo po vytrhnutí Cirkvi.

To bude devastujúca vojna. Množstvo ohňa, ktorý vyjde z tej explózie, zbombarduje nukleárne zariadenie v Irane, dosiahne takmer po nebo a tak ďaleko ako len dosiahne na východ a na západ na horizonte, v tej zóne.

To bude strašná vojna, to bude v´ážna vojna. A tá vojna sa chystá uskutočniť. A ja som povedal, že Izrael zbombarduje to zariadenie použijúc nukleárne zbrane.

Ja vidím dve rakety, a ich chvost je akoby meden´ý. A keď sú vystrelené, ich chvosty pomaly rotujú ale presne vstúpia. A keď zasiahnú, oni zbombardujú nukleárne zariadenie´ v Irane.

Takže tu je vojna, ktorá prichádza, toto bude jedna z najväčších vojen vôbec, medzi Izraelom a Iránom. Už vidíte vojnu na Ukrajine a zemetrasenie, ktoré sa stalo v Turecku a v Sýrii, a tiež, vidíte, čo urobil Koronavírus a zamorenie kobylkami.

PÁN HOVORIL.

Môžete vidieť vietor, studený vietor zimy, všetky vetry prichádzajú teraz, zdá sa, že sa nachádzame v jeseni, a zima sa chystá zasiahnúť, a zima začína pozdravovať svet.

Takže súženie začína pozdravovať zem, môžete vidieť vetry súženia, nech sa každý pripraví,

MESIÁŠ SA CHYSTÁ ZOBRAŤ CIRKEV.

PÁN, ON HOVORIL SO MNOU, MESIÁŠ HOVORIL SO MNOU, ON PRICHÁDZA SI ZOBRAŤ CIRKEV.

NECH SA KAŽDÝ PRIPRAVÍ A BUDE SVÄTÝ.

PRIJMITE KRISTA, BUĎTE ZNOVUZRODENÍ, ČAS VYPRŠAL.

Ale znova, nukleárna vojna v Iráne, o ktorej som dával Proroctvo od roku 2005 až doteraz, sa chystá uskutočniť.

KRÁĽ PRICHÁDZA.

Ďakujem vám.


Off 

2.3.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top