Home
 

September 21st, 2021

PROROCKÉ VAROVANIE PÁNA VŠEMOHÚCEHO, NAJHROZNEJŠÍ SÚD SMRTI PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ CELÚ ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 7. SEPTEMBRA 2021.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 7. SEPTEMBER 2021Sumarizácia:

Off 
Top