Home
 

September 15th, 2021

15. September 2021 – PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HISTORICKOM PREBUDENÍ

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 15. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, iba pred niekoľkými minútami, ja vidím veliké prebudenie prichádzať na túto zem. Vidím chromú, chromú ženu, tá žena nie je mladá, …Continue reading

Off 
Top