Home
 

15. September 2021 – PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HISTORICKOM PREBUDENÍ

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 15. SEPTEMBER 2021
Sumarizácia:

Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, iba pred niekoľkými minútami, ja vidím veliké prebudenie prichádzať na túto zem.

Vidím chromú, chromú ženu, tá žena nie je mladá, ja vidím ženu a lezie na jej kolenách a rukách. Rovnakým spôsobom, ako sa plazila Miriam Wanjiru, predtým, ako ju PÁN zodvihol hore. PÁN mi ukázal iba pred niekoľkými minútami túto chromú a postavila sa.

Sa postavila v mojej prítomnosti a začala chodiť.

A PÁN POVEDAL: POZRI SA, UZDRAVIL SI JU, HLASOM.

Takže prichádza veľmi veliké PREBUDENIE, PÁN bude dvíhať chromých v tejto krajine. A ja viem, že veľmi skoro budeme mať uzdravovaciu službu, Globálnu uzdravovaciu službu.

Videl som chromú ženu, ktorá sa plazí na jej dvoch rukách a kolenách, postavila sa a začala chodiť. PÁN ju priniesol pred moju prítomnosť, a potom SLÁVA PÁNA sa jej dotkla, prichádzajúca os SLUŽOBNÍKOV PÁNA. A začala chodiť a PÁN POVEDAL: POZRI SA, UZDRAVIL SI JU! HLASOM.

Tak´že, toto je tak ohromujúci čas, prebudenecký čas,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Znova, je tu VELIKÁ UZDRAVUJÚCA SLUŽBA ktorá prichádza, ale najdôležitejšie v tomto procese, chromí budu vstávať a chodiť, medzi prítomným časom a kedy sa uzdravujúca služba stane, ja vidím túto ženu, ako sa plazí po zemi, úplne, kompletne na zemi, ale postaví sa a začne chodiť.

Ustanovujúc AUTORITU KRVI JEŽIŠA A ABY NÁRODY VEDELI, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA.

ĆAS VYPRŠAL, MALI BY ČINIŤ POKÁNIE A BYŤ SVÄTÍ!


Ďakujem Vám.

Off 

15.9.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top