Home
 

September 28th, 2021

DEISVÝ SÚD BOHA ZEMETRASENÍM ZASIAHNE USA, KEĎ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 24.SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 24. SEPTEMBER 2021 Kliknite a počúvajte PROROCTVÁ PÁNA: https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/24-september-2021-urgentne-proroctvo-pana https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/24-september-2021-sud-boha-proti-usa-2-cast

Off 
Top