Home
 

September 22nd, 2021

TVRDÉ VAROVANIE PRE NIGÉRIU, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 22. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 22. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, smerom ku ránu, dnes ráno, PÁN ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou …Continue reading

Off 
Top